1 (1a)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 mat 2 mat 2 Kz geo 10 St wf s 1
wf s 3
 
2. 8:50-9:35 Sm his 11 mat 2 Kh religia 19 St wf s 1
wf s 2
Se przed 27
3. 9:45-10:30 j.ang 14
Zw j.ang 17
Sm g_wych 11 Ki chem 24 Mh j.niem 18
Le j.niem 5
Mh j.niem 18
Kw inf 21
4. 10:55-11:40 Pi wok 10A fiz 26 Kb j.polski 4 Kz geo 10 Kw inf 21
Le j.niem 5
5. 11:50-12:35 Kb j.polski 4 Ty biol 31 Us WOS 7 j.ang 14
Zw j.ang 17
Kb j.polski 4
6. 12:45-13:30 Kb j.polski 4 Se przed 27 St wf s 1
wf s 2
j.ang 14
Zw j.ang 17
Sm his 11
7. 13:40-14:25   -------
(Pi) etyka
Kh religia 19
(Pi) etyka
Ma EdB 19 mat 2

 

1 (1b)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Se przed 27 Bu j.polski 10A Kh religia 19   Kw inf 21
Le j.niem 5
2. 8:50-9:35 Bu j.polski 15 Bu j.polski 10A Ki chem 24 Ma EdB 19 Mh j.niem 18
Kw inf 21
3. 9:45-10:30 (Ma) wf
St wf s 2
Pt wf s 3
Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
(Ma) wf
St wf ?
Pt wf s 2
Us WOS 7
4. 10:55-11:40 (Ma) wf
St wf s 2
Pt wf s 3
Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
Sm his 11 Rd mat 1 Kz geo 10
5. 11:50-12:35 Ps wok 15 Sm his 11 Rd mat 1 Rd mat 1 Kh religia 19
6. 12:45-13:30 Se przed 27 fiz 26 Ki g_wych 24 Bu j.polski 15 Ki chem 24
7. 13:40-14:25 Ml biol 30 -------
(Pi) etyka
-------
(Pi) etyka
Mh j.niem 18
Le j.niem 5
Ml biol 30

 

1 (1c)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55   Sk wf s 1
-------
Sk wf s 1
-------
-------
Sk wf s 1
-------
Sk wf s 1
1. 8:00-8:45 Sm his 11 Sk wf s 1
-------
Kw inf 21
Fe j.ang 22
-------
Sk wf s 2
Ki chem 24
2. 8:50-9:35 mat 2 Sk g_wych s 1 Fe j.ang 22
Kw inf 21
Kd j.polski 13 mat 2
3. 9:45-10:30 Kd j.polski 13 mat 2 Wi j.niem 16
Fe j.ang 22
fiz 26 mat 2
4. 10:55-11:40 Kd j.polski 13 Ps wok 34 Fe j.ang 22
Wi j.niem 16
Us WOS 7 Se przed 27
5. 11:50-12:35 Ma EdB 19 Se przed 27 Sm his 11 Ks geo 11 Kd j.polski 13
6. 12:45-13:30 Fe j.ang 22
Wi j.niem 16
Kd j.polski 13 Ml biol 30    
7. 13:40-14:25 Wi j.niem 16
Fe j.ang 22
Kh religia 19
(Pi) etyka
-------
(Pi) etyka
   
8. 14:30-15:15   Kh religia 19      

 

1 (1d)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Pi wok 10A św j.włoski 20
Kc j.ang 32
Br religia 36 Fe j.ang 22
św j.włoski 20
Ml biol 30
2. 8:50-9:35 (Ma) wf
Pt wf s 2
św j.włoski 20
Kc j.ang 32
Sm his 11 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Us WOS 7
3. 9:45-10:30 mat 26 mat 26 św g_wych 20 Kz geo 10 mat 26
4. 10:55-11:40 Fe j.ang 22
Kw inf 21
Se przed 27 Kw inf 21
Kc j.ang 32
(Ma) wf
Pt wf s 2
mat 26
5. 11:50-12:35 fiz 26 Br religia 36 Ki chem 24 (Ma) wf
Pt wf s 2
Se przed 27
6. 12:45-13:30 Ma EdB 19 Mz j.polski 25 Mz j.polski 25 Mz j.polski 25  
7. 13:40-14:25 Sm his 11 Mz j.polski 25 Fe j.ang 22
św j.włoski 20
-------
(By) etyka
 
8. 14:30-15:15       -------
(By) etyka
 

 

1 (1e)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Kb j.polski 4 Sm his 11   Ky j.ang 6
-------
 
2. 8:50-9:35 Kw inf 21
Kl j.niem 6
Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
Kb j.polski 4 By WOS 33 -------
Kl j.niem 6
3. 9:45-10:30 Kl j.niem 6
Mr j.ang 37
Se przed 27 Kb j.polski 4 Ki chem 24 Rd mat 1
4. 10:55-11:40 Se przed 27 Rd mat 1 Ps wok 15 Ky j.ang 6
Kw inf 21
Kh religia 19
5. 11:50-12:35 St wf s 1
Pt wf s 2
Rd mat 1 Kl j.niem 6
Mr j.ang 37
Ty biol 31 Kz geo 10
6. 12:45-13:30 Sm his 11 St wf s 1
Pt wf s 2
Rd g_wych 1 Rd mat 1 Kb j.polski 4
7. 13:40-14:25 Ma EdB 19 St wf s 1
Pt wf s 2
fiz 26 -------
(By) etyka
Kb j.polski 4
8. 14:30-15:15     Kh religia 19 -------
(By) etyka
 

 

1 (1f)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 j.ang 14
Zw j.ang 17
Ks geo 10 -------
Kl j.niem 6
fiz 26 Mh j.niem 18
-------
2. 8:50-9:35 (Ma) wf
Tj wf s 1
Ps j.polski 15 j.ang 14
Zw j.ang 17
j.ang 14
Kw inf 21
Ki chem 24
3. 9:45-10:30 Se przed 27 Ps j.polski 15 Kw inf 21
Zw j.ang 17
Ks geo 11 Se przed 27
4. 10:55-11:40 mat 2 Br religia 36 By WOS 33 (Ma) wf
Tj wf s 1
Mh j.niem 18
Kl j.niem 6
5. 11:50-12:35 mat 2 Sz his 12 Ps j.polski 15 (Ma) wf
Tj wf s 1
mat 2
6. 12:45-13:30 Ps j.polski 15 Ml biol 30 Sz his 12 Ma EdB 19 mat 2
7. 13:40-14:25 Ps g_wych 15 Ps wok 15 Br religia 36 -------
(By) etyka
 
8. 14:30-15:15       -------
(By) etyka
 

 

1 (1g)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Kw inf 21
św j.włoski 20
Kd j.polski 13 św j.włoski 20
Zw j.ang 17
  mat 26
2. 8:50-9:35 Se przed 27 Br religia 36 Br religia 36 Ky j.ang 6
Zw j.ang 17
Kz geo 10
3. 9:45-10:30 (Ma) wf
Tj wf ?
Kd g_wych 13 Pi wok 10A (Ma) wf
Tj wf s 3
Ki chem 24
4. 10:55-11:40 (Ma) wf
Tj wf ?
Ky j.ang 6
św j.włoski 20
Us WOS 7 św j.włoski 20
Zw j.ang 17
Sz his 12
5. 11:50-12:35 Kd j.polski 13 mat 26 mat 26 Kd j.polski 13 Ty biol 31
6. 12:45-13:30 Kd j.polski 13 Sz his 12 mat 26 Kd j.polski 13 Se przed 27
7. 13:40-14:25 fiz 26 -------
(Pi) etyka
-------
(Pi) etyka
Ky j.ang 6
Kw inf 21
 
8. 14:30-15:15       Ma EdB 19  

 

2 (2a)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (Ma) wf
Pt wf s 2
-------
(By) etyka
(Ma) wf
Pt wf ?
Br religia 36
(By) etyka
 
2. 8:50-9:35 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
By HIS 33 (Ma) wf
Pt wf ?
Kz geo 10 Rd mat 1
3. 9:45-10:30 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Mz j.polski 25 Rd mat 1 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
By WOS 33
4. 10:55-11:40 Kz geo 10 Mz j.polski 25 Br religia 36 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
By WOS 33
5. 11:50-12:35 Mh j.niem 18
Le j.niem 5
By WOS 33 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Mh j.niem 18
Le j.niem 5
Mh j.niem 18
Le j.niem 5
6. 12:45-13:30 By WOS 33 Rd mat 1 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Mh j.niem 18
Le j.niem 5
Mh j.niem 18
Le j.niem 5
7. 13:40-14:25 By HIS 33 Rd mat 1 (Ml) WŻR Mz j.polski 25 Kz geo 10
8. 14:30-15:15 Fe g_wych 22   (Ml) WŻR Mz j.polski 25 Kz geo 10

 

2 (2b)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Le j.niem 5
-------
-------
(By) etyka
Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
Kh religia 18
(By) etyka
SA mat 3
2. 8:50-9:35 Kb j.polski 4 SA mat 3 Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
Ki chem 24 SA mat 3
3. 9:45-10:30 Kb j.polski 4 SA mat 3 By HIS 33 SA mat 3 SA mat 3
4. 10:55-11:40 Le j.niem 5
Wi j.niem 16
(DM) wf
Pt wf s 3
Kh religia 19 Le j.niem 5
Wi j.niem 16
Ty biol 31
5. 11:50-12:35 Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
(DM) wf
Pt wf s 3
Kb j.polski 4 By HIS 33 Ki chem 24
6. 12:45-13:30 Ty biol 31 Ty biol 31 Kb j.polski 4 (DM) wf
Pt wf s 3
Ty WŻR 31
7. 13:40-14:25 Ty biol 31 Ty biol 31 SA mat 3 Ki chem 24 -------
Le j.niem 5
8. 14:30-15:15 Ty g_wych 31 Ty WŻR 31 SA mat 3    

 

2 (2c)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Kd j.polski 13 Br religia 36
(By) etyka
-------
(St) wf
-------
(By) etyka
Kd j.polski 13
2. 8:50-9:35 Be mat 10B Kd j.polski 13 -------
(St) wf
fiz 26 Kd j.polski 13
3. 9:45-10:30 Be mat 10B Ky j.ang 6
Kw inf 21
Br religia 36 Wi j.niem 16
j.ang 14
Be mat 10B
4. 10:55-11:40 fiz 26 Sm HIS 11 fiz 26 Be mat 10B Be mat 10B
5. 11:50-12:35 Kw inf 21
Wi j.niem 16
Ky j.ang 6
Kw inf 21
Kw inf 21
Wi j.niem 16
Wi j.niem 16
Kw inf 21
fiz 26
6. 12:45-13:30 Kw inf 21
j.ang 14
Be mat 10B Kw inf 21
j.ang 14
Ky j.ang 6
Kw inf 21
fiz 26
7. 13:40-14:25 St wf s 1
-------
Be mat 10B St g_wych s 1 Be mat 10B Sm HIS 11
8. 14:30-15:15 St wf s 1
-------
-------
(St) wf
St wf s 1
-------
(Ty) WŻR  
9. 15:20-16:05       (Ty) WŻR  

 

2 (2d)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Ja j.ang 23
-------
-------
Ja j.ang 23
Ja j.ang 23
-------
-------
Ja j.ang 23
Be mat 10B
2. 8:50-9:35 Ja j.ang 23
św j.włoski 20
-------
Ja j.ang 23
Ja j.ang 23
św j.włoski 20
św j.włoski 20
Ja j.ang 23
Be mat 10B
3. 9:45-10:30 Ja j.ang 23
św j.włoski 20
-------
Ja j.ang 23
(Tj) wf
Sk wf s 3
Kd j.polski 13 Kd j.polski 13
4. 10:55-11:40 Sm his 11 Ja g_wych 23 (Tj) wf
Sk wf s 3
Kd j.polski 13 (Tj) wf
Sk wf s 3
5. 11:50-12:35 Us WOS 7 Kd j.polski 13 (Kh) religia
(Pi) etyka
Be mat 10B Sm his 11
6. 12:45-13:30 św j.włoski 20
Ja j.ang 23
(Kh) religia
(Pi) etyka
Sm his 11 Be mat 10B Us WOS 7
7. 13:40-14:25 św j.włoski 20
Ja j.ang 23
Ja j.ang 23
-------
Sm his 11 Ty przyr 31 Ty przyr 31
8. 14:30-15:15 -------
Ja j.ang 23
Ja j.ang 23
-------
Us WOS 7 (Ty) WŻR Sm his 11
9. 15:20-16:05   Ja j.ang 23
-------
  (Ty) WŻR  

 

2 (2e)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Tj g_wych s 1 Ps j.polski 15 Ki chem 24 Wi j.niem 16
Zw j.ang 17
 
2. 8:50-9:35 Mr j.ang 37
Wi j.niem 16
Rd mat 1 Ps j.polski 15 Rd mat 1 Ml WŻR 30
3. 9:45-10:30 Ps j.polski 15 Rd mat 1 Ps j.polski 15 Rd mat 1 Ml WŻR 30
4. 10:55-11:40 Mr j.ang 37
Zw j.ang 17
(DM) wf
Tj wf s 2
Ml biol 30 Ki chem 24 Rd mat 1
5. 11:50-12:35 Sm HIS 11 (DM) wf
Tj wf s 2
(Kh) religia
(Pi) etyka
Ki chem 24 Ml biol 30
6. 12:45-13:30 Rd mat 1 (Kh) religia
(Pi) etyka
Wi j.niem 16
Zw j.ang 17
(DM) wf
Tj wf s 1
Ml biol 30
7. 13:40-14:25 Rd mat 1 Ml biol 30 Mr j.ang 37
Wi j.niem 16
  Ki chem 24
8. 14:30-15:15 Rd mat 1 Ml biol 30 Sm HIS 11    

 

2 (2f)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Ow j.ang 35
-------
-------
Ow j.ang 35
Ps j.polski 15 Rd mat 1 Ow j.ang 35
-------
2. 8:50-9:35 Ow j.ang 35
Le j.niem 5
-------
Ow j.ang 35
Kz geo 10 Kh religia 18
(Pi) etyka
Ow j.ang 35
Le j.niem 5
3. 9:45-10:30 Ow j.ang 35
Le j.niem 5
-------
Ow j.ang 35
(Tj) wf
DM wf s 1
By WOS 33 Kz geo 10
4. 10:55-11:40 Ps j.polski 15 By WOS 33 (Tj) wf
DM wf s 1
By WOS 33 (Tj) wf
DM wf s 1
5. 11:50-12:35 Kz geo 10 Ps j.polski 15 By HIS 33 Kz g_wych 10 By HIS 33
6. 12:45-13:30 Mh j.niem 18
Ow j.ang 35
Ps j.polski 15 Kh religia 19
(Pi) etyka
Kz geo 10 Kz geo 10
7. 13:40-14:25 Mh j.niem 18
Ow j.ang 35
Ow j.ang 35
-------
(Ml) WŻR Rd mat 1 Rd mat 1
8. 14:30-15:15 -------
Ow j.ang 35
Ow j.ang 35
-------
(Ml) WŻR Mh j.niem 18
Ow j.ang 35
Rd mat 1
9. 15:20-16:05   Ow j.ang 35
-------
  -------
Ow j.ang 35
 

 

2 (2g)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 -------
Kl j.niem 6
Sz his 12 Pi j.polski 10A SA mat 3 -------
Kl j.niem 6
2. 8:50-9:35 Pi j.polski 10A Sz his 12 Pi j.polski 10A SA mat 3 Sk wf s 3
DM wf s 1
3. 9:45-10:30 Pi j.polski 10A Sk wf s 2
DM wf s 1
Kl j.niem 6
j.ang 14
Pi j.polski 10A Sk wf s 2
DM wf s 1
4. 10:55-11:40 Ow j.ang 35
j.ang 14
Pi j.polski 10A Kl j.niem 6
j.ang 14
Pi j.polski 10A Us WOS 7
5. 11:50-12:35 Ml przyr 30 Pi j.polski 10A Br religia 36
(Pi) etyka
Pi g_wych 10A Us WOS 7
6. 12:45-13:30 Ml przyr 30 Br religia 36
(Pi) etyka
Us WOS 7 Ow j.ang 35
-------
Sz his 12
7. 13:40-14:25 Us WOS 7 SA mat 3 Sz his 12 Ow j.ang 35
-------
SA mat 3
8. 14:30-15:15 Ml WŻR 30 Sz his 12 Sz his 12   Ml WŻR 30

 

2 (2h)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (Ma) wf
-------
-------
Dy j.polski 34 (Ma) wf
(St) wf
Sk wf s 2
Dy j.polski 34 -------
-------
Sk wf s 2
2. 8:50-9:35 Dy j.polski 34 Dy j.polski 34 (Ma) wf
(St) wf
Sk wf s 2
Br religia 36
(Pi) etyka
Dy j.polski 34
3. 9:45-10:30 Dy j.polski 34 Sz his 12 Dy j.polski 34 św j.włoski 20
Zw j.ang 17
Dy j.polski 34
4. 10:55-11:40 Us WOS 7 Sz his 12 św j.włoski 20
Zw j.ang 17
SA mat 3 Ml przyr 30
5. 11:50-12:35 j.ang 14
św j.włoski 20
Ml przyr 30 j.ang 14
św j.włoski 20
Us g_wych 7 SA mat 3
6. 12:45-13:30 Sz his 12 SA mat 3 Br religia 36
(Pi) etyka
Us WOS 7 SA mat 3
7. 13:40-14:25 Sz his 12 Sz his 12 (Ml) WŻR Us WOS 7 Sz his 12
8. 14:30-15:15 Us WOS 7 -------
(St) wf
-------
(Ml) WŻR j.ang 14
Zw j.ang 17
 

 

Ewa Budziach (Bu)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1b j.polski 10A      
2. 8:50-9:35 1b j.polski 15 1b j.polski 10A      
3. 9:45-10:30          
4. 10:55-11:40          
5. 11:50-12:35          
6. 12:45-13:30       1b j.polski 15  

 

Wioleta Dydo (Dy)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2h j.polski 34   2h j.polski 34  
2. 8:50-9:35 2h j.polski 34 2h j.polski 34     2h j.polski 34
3. 9:45-10:30 2h j.polski 34   2h j.polski 34   2h j.polski 34

 

Agnieszka Kubacka (Kb)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1e j.polski 4        
2. 8:50-9:35 2b j.polski 4   1e j.polski 4    
3. 9:45-10:30 2b j.polski 4   1e j.polski 4    
4. 10:55-11:40     1a j.polski 4    
5. 11:50-12:35 1a j.polski 4   2b j.polski 4   1a j.polski 4
6. 12:45-13:30 1a j.polski 4   2b j.polski 4   1e j.polski 4
7. 13:40-14:25         1e j.polski 4

 

Anna Kondracka (Kd)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2c j.polski 13 1g j.polski 13     2c j.polski 13
2. 8:50-9:35   2c j.polski 13   1c j.polski 13 2c j.polski 13
3. 9:45-10:30 1c j.polski 13 1g g_wych 13   2d j.polski 13 2d j.polski 13
4. 10:55-11:40 1c j.polski 13     2d j.polski 13  
5. 11:50-12:35 1g j.polski 13 2d j.polski 13   1g j.polski 13 1c j.polski 13
6. 12:45-13:30 1g j.polski 13 1c j.polski 13   1g j.polski 13  

 

Agata Piekara (Pi)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1d wok 10A   2g j.polski 10A    
2. 8:50-9:35 2g j.polski 10A   2g j.polski 10A (2f,2h) etyka 10A  
3. 9:45-10:30 2g j.polski 10A   1g wok 10A 2g j.polski 10A  
4. 10:55-11:40 1a wok 10A 2g j.polski 10A   2g j.polski 10A  
5. 11:50-12:35   2g j.polski 10A (2e,2g,2d) etyka 10A 2g g_wych 10A  
6. 12:45-13:30   (2e,2g,2d) etyka 10A (2f,2h) etyka 10A    
7. 13:40-14:25   (1a,1b,1c,1g) etyka 10A (1a,1b,1c,1g) etyka 10A    

 

Agnieszka Piskorek (Ps)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2e j.polski 15 2f j.polski 15    
2. 8:50-9:35   1f j.polski 15 2e j.polski 15    
3. 9:45-10:30 2e j.polski 15 1f j.polski 15 2e j.polski 15    
4. 10:55-11:40 2f j.polski 15 1c wok 34 1e wok 15    
5. 11:50-12:35 1b wok 15 2f j.polski 15 1f j.polski 15    
6. 12:45-13:30 1f j.polski 15 2f j.polski 15      
7. 13:40-14:25 1f g_wych 15 1f wok 15      

 

Monika Trybocka (Tr)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Mirosława Piaskowska - Majzel (Mz)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30   2a j.polski 25      
4. 10:55-11:40   2a j.polski 25      
5. 11:50-12:35          
6. 12:45-13:30   1d j.polski 25 1d j.polski 25 1d j.polski 25  
7. 13:40-14:25   1d j.polski 25   2a j.polski 25  
8. 14:30-15:15       2a j.polski 25  

 

Dariusz Szerszeń (Sz)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2g his 12      
2. 8:50-9:35   2g his 12      
3. 9:45-10:30   2h his 12      
4. 10:55-11:40   2h his 12     1g his 12
5. 11:50-12:35   1f his 12      
6. 12:45-13:30 2h his 12 1g his 12 1f his 12   2g his 12
7. 13:40-14:25 2h his 12 2h his 12 2g his 12   2h his 12
8. 14:30-15:15   2g his 12 2g his 12    

 

Ewa Smoleńska (Sm)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1c his 11 1e his 11      
2. 8:50-9:35 1a his 11   1d his 11    
3. 9:45-10:30   1a g_wych 11      
4. 10:55-11:40 2d his 11 2c HIS 11 1b his 11    
5. 11:50-12:35 2e HIS 11 1b his 11 1c his 11   2d his 11
6. 12:45-13:30 1e his 11   2d his 11   1a his 11
7. 13:40-14:25 1d his 11   2d his 11   2c HIS 11
8. 14:30-15:15     2e HIS 11   2d his 11

 

Jarosław Usowicz (Us)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35         1d WOS 7
3. 9:45-10:30         1b WOS 7
4. 10:55-11:40 2h WOS 7   1g WOS 7 1c WOS 7 2g WOS 7
5. 11:50-12:35 2d WOS 7   1a WOS 7 2h g_wych 7 2g WOS 7
6. 12:45-13:30     2g WOS 7 2h WOS 7 2d WOS 7
7. 13:40-14:25 2g WOS 7     2h WOS 7  
8. 14:30-15:15 2h WOS 7   2d WOS 7    

 

Urszula Węgrzynek (Wę)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1f j.ang 14        
2. 8:50-9:35     1f j.ang 14 1f j.ang 14  
3. 9:45-10:30 1a j.ang 14   2g j.ang 14 2c j.ang 14  
4. 10:55-11:40 2g j.ang 14   2g j.ang 14    
5. 11:50-12:35 2h j.ang 14   2h j.ang 14 1a j.ang 14  
6. 12:45-13:30 2c j.ang 14   2c j.ang 14 1a j.ang 14  
7. 13:40-14:25          
8. 14:30-15:15       2h j.ang 14  

 

Przemysław Jarzynka (Ja)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2d j.ang 23 2d j.ang 23 2d j.ang 23 2d j.ang 23  
2. 8:50-9:35 2d j.ang 23 2d j.ang 23 2d j.ang 23 2d j.ang 23  
3. 9:45-10:30 2d j.ang 23 2d j.ang 23      
4. 10:55-11:40   2d g_wych 23      
5. 11:50-12:35          
6. 12:45-13:30 2d j.ang 23        
7. 13:40-14:25 2d j.ang 23 2d j.ang 23      
8. 14:30-15:15 2d j.ang 23 2d j.ang 23      
9. 15:20-16:05   2d j.ang 23      

 

Wojciech Kurcewicz (Kr)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Mirosława Kucharzyk (Ky)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       1e j.ang 6  
2. 8:50-9:35   1e j.ang 6   1g j.ang 6  
3. 9:45-10:30   2c j.ang 6      
4. 10:55-11:40   1g j.ang 6   1e j.ang 6  
5. 11:50-12:35   2c j.ang 6      
6. 12:45-13:30       2c j.ang 6  
7. 13:40-14:25       1g j.ang 6  

 

Katarzyna Owsińska (Ow)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2f j.ang 35 2f j.ang 35     2f j.ang 35
2. 8:50-9:35 2f j.ang 35 2f j.ang 35     2f j.ang 35
3. 9:45-10:30 2f j.ang 35 2f j.ang 35      
4. 10:55-11:40 2g j.ang 35        
5. 11:50-12:35          
6. 12:45-13:30 2f j.ang 35     2g j.ang 35  
7. 13:40-14:25 2f j.ang 35 2f j.ang 35   2g j.ang 35  
8. 14:30-15:15 2f j.ang 35 2f j.ang 35   2f j.ang 35  
9. 15:20-16:05   2f j.ang 35   2f j.ang 35  

 

Izabela Matuszewska (Mt)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Beata Kochanowska (Kc)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1d j.ang 32 2b j.ang 32    
2. 8:50-9:35 2a j.ang 32 1d j.ang 32 2b j.ang 32 1d j.ang 32  
3. 9:45-10:30 2a j.ang 32 1b j.ang 32 1b j.ang 32 2a j.ang 32  
4. 10:55-11:40   1b j.ang 32 1d j.ang 32 2a j.ang 32  
5. 11:50-12:35 2b j.ang 32   2a j.ang 32    
6. 12:45-13:30     2a j.ang 32    

 

Romana Marmucka (Mr)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     2b j.ang 37    
2. 8:50-9:35 2e j.ang 37 1e j.ang 37 2b j.ang 37    
3. 9:45-10:30 1e j.ang 37 1b j.ang 37 1b j.ang 37    
4. 10:55-11:40 2e j.ang 37 1b j.ang 37      
5. 11:50-12:35 2b j.ang 37   1e j.ang 37    
6. 12:45-13:30          
7. 13:40-14:25     2e j.ang 37    

 

Małgorzata Fedorowicz (Fe)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1c j.ang 22 1d j.ang 22  
2. 8:50-9:35 2a j.ang 22   1c j.ang 22 1d j.ang 22  
3. 9:45-10:30 2a j.ang 22   1c j.ang 22 2a j.ang 22  
4. 10:55-11:40 1d j.ang 22   1c j.ang 22 2a j.ang 22  
5. 11:50-12:35     2a j.ang 22    
6. 12:45-13:30 1c j.ang 22   2a j.ang 22    
7. 13:40-14:25 1c j.ang 22   1d j.ang 22    
8. 14:30-15:15 2a g_wych 22        

 

Małgorzta Zalewska (Zw)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1f j.ang 17   1g j.ang 17 2e j.ang 17  
2. 8:50-9:35     1f j.ang 17 1g j.ang 17  
3. 9:45-10:30 1a j.ang 17   1f j.ang 17 2h j.ang 17  
4. 10:55-11:40 2e j.ang 17   2h j.ang 17 1g j.ang 17  
5. 11:50-12:35       1a j.ang 17  
6. 12:45-13:30     2e j.ang 17 1a j.ang 17  
7. 13:40-14:25          
8. 14:30-15:15       2h j.ang 17  

 

Dorota Jardzioch (Jh)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Jolanta Swierczyńska (św)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1g j.włoski 20 1d j.włoski 20 1g j.włoski 20 1d j.włoski 20  
2. 8:50-9:35 2d j.włoski 20 1d j.włoski 20 2d j.włoski 20 2d j.włoski 20  
3. 9:45-10:30 2d j.włoski 20   1d g_wych 20 2h j.włoski 20  
4. 10:55-11:40   1g j.włoski 20 2h j.włoski 20 1g j.włoski 20  
5. 11:50-12:35 2h j.włoski 20   2h j.włoski 20    
6. 12:45-13:30 2d j.włoski 20        
7. 13:40-14:25 2d j.włoski 20   1d j.włoski 20    

 

Anna Mahmud (Mh)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         1f j.niem 18
2. 8:50-9:35         1b j.niem 18
3. 9:45-10:30       1a j.niem 18 1a j.niem 18
4. 10:55-11:40         1f j.niem 18
5. 11:50-12:35 2a j.niem 18     2a j.niem 18 2a j.niem 18
6. 12:45-13:30 2f j.niem 18     2a j.niem 18 2a j.niem 18
7. 13:40-14:25 2f j.niem 18     1b j.niem 18  
8. 14:30-15:15       2f j.niem 18  

 

Jolanta Leśnik (Le)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2b j.niem 5       1b j.niem 5
2. 8:50-9:35 2f j.niem 5       2f j.niem 5
3. 9:45-10:30 2f j.niem 5     1a j.niem 5  
4. 10:55-11:40 2b j.niem 5     2b j.niem 5 1a j.niem 5
5. 11:50-12:35 2a j.niem 5     2a j.niem 5 2a j.niem 5
6. 12:45-13:30       2a j.niem 5 2a j.niem 5
7. 13:40-14:25       1b j.niem 5 2b j.niem 5

 

Joanna Jarczyk (Jr)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Marianna Wiśniewska (Wi)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       2e j.niem 16  
2. 8:50-9:35 2e j.niem 16        
3. 9:45-10:30     1c j.niem 16 2c j.niem 16  
4. 10:55-11:40 2b j.niem 16   1c j.niem 16 2b j.niem 16  
5. 11:50-12:35 2c j.niem 16   2c j.niem 16 2c j.niem 16  
6. 12:45-13:30 1c j.niem 16   2e j.niem 16    
7. 13:40-14:25 1c j.niem 16   2e j.niem 16    

 

Magdalena Kleszcz (Kl)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2g j.niem 6   1f j.niem 6   2g j.niem 6
2. 8:50-9:35 1e j.niem 6       1e j.niem 6
3. 9:45-10:30 1e j.niem 6   2g j.niem 6    
4. 10:55-11:40     2g j.niem 6   1f j.niem 6
5. 11:50-12:35     1e j.niem 6    

 

Kamila Rybaczek (Ry)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Renata Dąbrowska (Dą)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1a mat 2 1a mat 2      
2. 8:50-9:35 1c mat 2 1a mat 2     1c mat 2
3. 9:45-10:30   1c mat 2     1c mat 2
4. 10:55-11:40 1f mat 2        
5. 11:50-12:35 1f mat 2       1f mat 2
6. 12:45-13:30         1f mat 2
7. 13:40-14:25         1a mat 2

 

Alina Szeloch (SA)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       2g mat 3 2b mat 3
2. 8:50-9:35   2b mat 3   2g mat 3 2b mat 3
3. 9:45-10:30   2b mat 3   2b mat 3 2b mat 3
4. 10:55-11:40       2h mat 3  
5. 11:50-12:35         2h mat 3
6. 12:45-13:30   2h mat 3     2h mat 3
7. 13:40-14:25   2g mat 3 2b mat 3   2g mat 3
8. 14:30-15:15     2b mat 3    

 

Bogumiła Bebko (Be)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         2d mat 10B
2. 8:50-9:35 2c mat 10B       2d mat 10B
3. 9:45-10:30 2c mat 10B       2c mat 10B
4. 10:55-11:40       2c mat 10B 2c mat 10B
5. 11:50-12:35       2d mat 10B  
6. 12:45-13:30   2c mat 10B   2d mat 10B  
7. 13:40-14:25   2c mat 10B   2c mat 10B  

 

Beata Łukawska (Łu)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Jadwiga Rodzik (Rd)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       2f mat 1  
2. 8:50-9:35   2e mat 1   2e mat 1 2a mat 1
3. 9:45-10:30   2e mat 1 2a mat 1 2e mat 1 1e mat 1
4. 10:55-11:40   1e mat 1   1b mat 1 2e mat 1
5. 11:50-12:35   1e mat 1 1b mat 1 1b mat 1  
6. 12:45-13:30 2e mat 1 2a mat 1 1e g_wych 1 1e mat 1  
7. 13:40-14:25 2e mat 1 2a mat 1   2f mat 1 2f mat 1
8. 14:30-15:15 2e mat 1       2f mat 1

 

Agnieszka Milewska (Ml)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         1d biol 30
2. 8:50-9:35         2e WŻR 30
3. 9:45-10:30         2e WŻR 30
4. 10:55-11:40     2e biol 30   2h przyr 30
5. 11:50-12:35 2g przyr 30 2h przyr 30     2e biol 30
6. 12:45-13:30 2g przyr 30 1f biol 30 1c biol 30   2e biol 30
7. 13:40-14:25 1b biol 30 2e biol 30 (2f,2a,2h) WŻR 30   1b biol 30
8. 14:30-15:15 2g WŻR 30 2e biol 30 (2f,2a,2h) WŻR 30   2g WŻR 30

 

Monika Tyszkiewicz (Ty)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30          
4. 10:55-11:40         2b biol 31
5. 11:50-12:35   1a biol 31   1e biol 31 1g biol 31
6. 12:45-13:30 2b biol 31 2b biol 31     2b WŻR 31
7. 13:40-14:25 2b biol 31 2b biol 31   2d przyr 31 2d przyr 31
8. 14:30-15:15 2b g_wych 31 2b WŻR 31   (2c,2d) WŻR 31  
9. 15:20-16:05       (2c,2d) WŻR 31  

 

Izabela Kielska (Ki)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     2e chem 24   1c chem 24
2. 8:50-9:35     1b chem 24 2b chem 24 1f chem 24
3. 9:45-10:30     1a chem 24 1e chem 24 1g chem 24
4. 10:55-11:40       2e chem 24  
5. 11:50-12:35     1d chem 24 2e chem 24 2b chem 24
6. 12:45-13:30     1b g_wych 24   1b chem 24
7. 13:40-14:25       2b chem 24 2e chem 24

 

Jacek Kwaśny (Kś)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       1f fiz 26 1g mat 26
2. 8:50-9:35       2c fiz 26  
3. 9:45-10:30 1d mat 26 1d mat 26   1c fiz 26 1d mat 26
4. 10:55-11:40 2c fiz 26 1a fiz 26 2c fiz 26   1d mat 26
5. 11:50-12:35 1d fiz 26 1g mat 26 1g mat 26   2c fiz 26
6. 12:45-13:30   1b fiz 26 1g mat 26   2c fiz 26
7. 13:40-14:25 1g fiz 26   1e fiz 26    

 

Agnieszka Kozłowska (Kz)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1a geo 10    
2. 8:50-9:35     2f geo 10 2a geo 10 1g geo 10
3. 9:45-10:30       1d geo 10 2f geo 10
4. 10:55-11:40 2a geo 10     1a geo 10 1b geo 10
5. 11:50-12:35 2f geo 10     2f g_wych 10 1e geo 10
6. 12:45-13:30       2f geo 10 2f geo 10
7. 13:40-14:25         2a geo 10
8. 14:30-15:15         2a geo 10

 

Leszek Kaszubowski (Ks)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1f geo 10      
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30       1f geo 11  
4. 10:55-11:40          
5. 11:50-12:35       1c geo 11  

 

Małgorzata Sewrafin (Se)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1b przed 27        
2. 8:50-9:35 1g przed 27       1a przed 27
3. 9:45-10:30 1f przed 27 1e przed 27     1f przed 27
4. 10:55-11:40 1e przed 27 1d przed 27     1c przed 27
5. 11:50-12:35   1c przed 27     1d przed 27
6. 12:45-13:30 1b przed 27 1a przed 27     1g przed 27

 

Monika Dąbrowska (DM)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35         2g wf s 1
3. 9:45-10:30   2g wf s 1 2f wf s 1   2g wf s 1
4. 10:55-11:40   (2b,2e) wf s 1 2f wf s 1   2f wf s 1
5. 11:50-12:35   (2b,2e) wf s 1      
6. 12:45-13:30       (2b,2e) wf s 2  

 

Anna Tudaj (Tj)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2e g_wych s 1        
2. 8:50-9:35 1f wf s 1        
3. 9:45-10:30 1g wf ?   (2d,2f) wf s 2 1g wf s 3  
4. 10:55-11:40 1g wf ? 2e wf s 2 (2d,2f) wf s 2 1f wf s 1 (2d,2f) wf s 2
5. 11:50-12:35   2e wf s 2   1f wf s 1  
6. 12:45-13:30       2e wf s 1  

 

Jadwiga Staśkiewicz (St)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     (2c,2h) wf s 1 1a wf s 1  
2. 8:50-9:35     (2c,2h) wf s 1 1a wf s 1  
3. 9:45-10:30 1b wf s 2     1b wf ?  
4. 10:55-11:40 1b wf s 2        
5. 11:50-12:35 1e wf s 1        
6. 12:45-13:30   1e wf s 1 1a wf s 1    
7. 13:40-14:25 2c wf s 1 1e wf s 1 2c g_wych s 1    
8. 14:30-15:15 2c wf s 1 (2c,2h) wf s 1 2c wf s 1    

 

Maja Skrzydlewska (Sk)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55   1c wf s 1 1c wf s 1 1c wf s 1 1c wf s 1
1. 8:00-8:45   1c wf s 1 2h wf s 2 1c wf s 2 2h wf s 2
2. 8:50-9:35   1c g_wych s 1 2h wf s 2   2g wf s 3
3. 9:45-10:30   2g wf s 2 2d wf s 3   2g wf s 2
4. 10:55-11:40     2d wf s 3   2d wf s 3

 

Karolina Pietrzak (Pt)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2a wf s 2   2a wf ?    
2. 8:50-9:35 1d wf s 2   2a wf ?    
3. 9:45-10:30 1b wf s 3     1b wf s 2  
4. 10:55-11:40 1b wf s 3 2b wf s 3   1d wf s 2  
5. 11:50-12:35 1e wf s 2 2b wf s 3   1d wf s 2  
6. 12:45-13:30   1e wf s 2   2b wf s 3  
7. 13:40-14:25   1e wf s 2      

 

Tadeusz Staśkiewicz (Sś)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       1a wf s 3  
2. 8:50-9:35       1a wf s 2  
3. 9:45-10:30          
4. 10:55-11:40          
5. 11:50-12:35          
6. 12:45-13:30     1a wf s 2    

 

br. Maciej Grzelak (bM)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Aniela Brzezicka (Br)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2c religia 36 1d religia 36 2a religia 36  
2. 8:50-9:35   1g religia 36 1g religia 36 2h religia 36  
3. 9:45-10:30     2c religia 36    
4. 10:55-11:40   1f religia 36 2a religia 36    
5. 11:50-12:35   1d religia 36 2g religia 36    
6. 12:45-13:30   2g religia 36 2h religia 36    
7. 13:40-14:25     1f religia 36    

 

Bartosz Bynowski (By)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   (2c,2b,2a) etyka 33   (2c,2b,2a) etyka 33  
2. 8:50-9:35   2a HIS 33   1e WOS 33  
3. 9:45-10:30     2b HIS 33 2f WOS 33 2a WOS 33
4. 10:55-11:40   2f WOS 33 1f WOS 33 2f WOS 33 2a WOS 33
5. 11:50-12:35   2a WOS 33 2f HIS 33 2b HIS 33 2f HIS 33
6. 12:45-13:30 2a WOS 33        
7. 13:40-14:25 2a HIS 33     (1d,1f,1e) etyka 33  
8. 14:30-15:15       (1d,1f,1e) etyka 33  

 

Agnieszka Kochan (Kh)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1b religia 19 2b religia 18  
2. 8:50-9:35     1a religia 19 2f religia 18  
3. 9:45-10:30          
4. 10:55-11:40     2b religia 19   1e religia 19
5. 11:50-12:35     (2d,2e) religia 19   1b religia 19
6. 12:45-13:30   (2d,2e) religia 19 2f religia 19    
7. 13:40-14:25   1c religia 19 1a religia 19    
8. 14:30-15:15   1c religia 19 1e religia 19    

 

Konrad Makuch (Ma)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2a,2h) wf s 3   (2a,2h) wf s 3    
2. 8:50-9:35 (1d,1f) wf s 3   (2a,2h) wf s 3 1b EdB 19  
3. 9:45-10:30 (1b,1g) wf s 1     (1b,1g) wf s 1  
4. 10:55-11:40 (1b,1g) wf s 1     (1d,1f) wf s 3  
5. 11:50-12:35 1c EdB 19     (1d,1f) wf s 3  
6. 12:45-13:30 1d EdB 19     1f EdB 19  
7. 13:40-14:25 1e EdB 19     1a EdB 19  
8. 14:30-15:15       1g EdB 19  

 

Anna Marsula (Ms)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Paweł Kowalski (Kw)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1g inf 21   1c inf 21   1b inf 21
2. 8:50-9:35 1e inf 21   1c inf 21 1f inf 21 1b inf 21
3. 9:45-10:30   2c inf 21 1f inf 21   1a inf 21
4. 10:55-11:40 1d inf 21   1d inf 21 1e inf 21 1a inf 21
5. 11:50-12:35 2c inf 21 2c inf 21 2c inf 21 2c inf 21  
6. 12:45-13:30 2c inf 21   2c inf 21 2c inf 21  
7. 13:40-14:25       1g inf 21  

 

(15)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2e j.polski Ps 2f j.polski Ps    
2. 8:50-9:35 1b j.polski Bu 1f j.polski Ps 2e j.polski Ps    
3. 9:45-10:30 2e j.polski Ps 1f j.polski Ps 2e j.polski Ps    
4. 10:55-11:40 2f j.polski Ps   1e wok Ps    
5. 11:50-12:35 1b wok Ps 2f j.polski Ps 1f j.polski Ps    
6. 12:45-13:30 1f j.polski Ps 2f j.polski Ps   1b j.polski Bu  
7. 13:40-14:25 1f g_wych Ps 1f wok Ps      

 

(36)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2c religia Br 1d religia Br 2a religia Br  
2. 8:50-9:35   1g religia Br 1g religia Br 2h religia Br  
3. 9:45-10:30     2c religia Br    
4. 10:55-11:40   1f religia Br 2a religia Br    
5. 11:50-12:35   1d religia Br 2g religia Br    
6. 12:45-13:30   2g religia Br 2h religia Br    
7. 13:40-14:25     1f religia Br    

 

(34)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2h j.polski Dy   2h j.polski Dy  
2. 8:50-9:35 2h j.polski Dy 2h j.polski Dy     2h j.polski Dy
3. 9:45-10:30 2h j.polski Dy   2h j.polski Dy   2h j.polski Dy
4. 10:55-11:40   1c wok Ps      

 

(10A)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1d wok Pi 1b j.polski Bu 2g j.polski Pi    
2. 8:50-9:35 2g j.polski Pi 1b j.polski Bu 2g j.polski Pi (2f,2h) etyka Pi  
3. 9:45-10:30 2g j.polski Pi   1g wok Pi 2g j.polski Pi  
4. 10:55-11:40 1a wok Pi 2g j.polski Pi   2g j.polski Pi  
5. 11:50-12:35   2g j.polski Pi (2e,2g,2d) etyka Pi 2g g_wych Pi  
6. 12:45-13:30   (2e,2g,2d) etyka Pi (2f,2h) etyka Pi    
7. 13:40-14:25   (1a,1b,1c,1g) etyka Pi (1a,1b,1c,1g) etyka Pi    

 

(5)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2b j.niem Le       1b j.niem Le
2. 8:50-9:35 2f j.niem Le       2f j.niem Le
3. 9:45-10:30 2f j.niem Le     1a j.niem Le  
4. 10:55-11:40 2b j.niem Le     2b j.niem Le 1a j.niem Le
5. 11:50-12:35 2a j.niem Le     2a j.niem Le 2a j.niem Le
6. 12:45-13:30       2a j.niem Le 2a j.niem Le
7. 13:40-14:25       1b j.niem Le 2b j.niem Le

 

(13)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2c j.polski Kd 1g j.polski Kd     2c j.polski Kd
2. 8:50-9:35   2c j.polski Kd   1c j.polski Kd 2c j.polski Kd
3. 9:45-10:30 1c j.polski Kd 1g g_wych Kd   2d j.polski Kd 2d j.polski Kd
4. 10:55-11:40 1c j.polski Kd     2d j.polski Kd  
5. 11:50-12:35 1g j.polski Kd 2d j.polski Kd   1g j.polski Kd 1c j.polski Kd
6. 12:45-13:30 1g j.polski Kd 1c j.polski Kd   1g j.polski Kd  

 

(11)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1c his Sm 1e his Sm      
2. 8:50-9:35 1a his Sm   1d his Sm    
3. 9:45-10:30   1a g_wych Sm   1f geo Ks  
4. 10:55-11:40 2d his Sm 2c HIS Sm 1b his Sm    
5. 11:50-12:35 2e HIS Sm 1b his Sm 1c his Sm 1c geo Ks 2d his Sm
6. 12:45-13:30 1e his Sm   2d his Sm   1a his Sm
7. 13:40-14:25 1d his Sm   2d his Sm   2c HIS Sm
8. 14:30-15:15     2e HIS Sm   2d his Sm

 

(12)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2g his Sz      
2. 8:50-9:35   2g his Sz      
3. 9:45-10:30   2h his Sz      
4. 10:55-11:40   2h his Sz     1g his Sz
5. 11:50-12:35   1f his Sz      
6. 12:45-13:30 2h his Sz 1g his Sz 1f his Sz   2g his Sz
7. 13:40-14:25 2h his Sz 2h his Sz 2g his Sz   2h his Sz
8. 14:30-15:15   2g his Sz 2g his Sz    

 

(7)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35         1d WOS Us
3. 9:45-10:30         1b WOS Us
4. 10:55-11:40 2h WOS Us   1g WOS Us 1c WOS Us 2g WOS Us
5. 11:50-12:35 2d WOS Us   1a WOS Us 2h g_wych Us 2g WOS Us
6. 12:45-13:30     2g WOS Us 2h WOS Us 2d WOS Us
7. 13:40-14:25 2g WOS Us     2h WOS Us  
8. 14:30-15:15 2h WOS Us   2d WOS Us    

 

(35)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2f j.ang Ow 2f j.ang Ow     2f j.ang Ow
2. 8:50-9:35 2f j.ang Ow 2f j.ang Ow     2f j.ang Ow
3. 9:45-10:30 2f j.ang Ow 2f j.ang Ow      
4. 10:55-11:40 2g j.ang Ow        
5. 11:50-12:35          
6. 12:45-13:30 2f j.ang Ow     2g j.ang Ow  
7. 13:40-14:25 2f j.ang Ow 2f j.ang Ow   2g j.ang Ow  
8. 14:30-15:15 2f j.ang Ow 2f j.ang Ow   2f j.ang Ow  
9. 15:20-16:05   2f j.ang Ow   2f j.ang Ow  

 

(6)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2g j.niem Kl   1f j.niem Kl 1e j.ang Ky 2g j.niem Kl
2. 8:50-9:35 1e j.niem Kl 1e j.ang Ky   1g j.ang Ky 1e j.niem Kl
3. 9:45-10:30 1e j.niem Kl 2c j.ang Ky 2g j.niem Kl    
4. 10:55-11:40   1g j.ang Ky 2g j.niem Kl 1e j.ang Ky 1f j.niem Kl
5. 11:50-12:35   2c j.ang Ky 1e j.niem Kl    
6. 12:45-13:30       2c j.ang Ky  
7. 13:40-14:25       1g j.ang Ky  

 

(31)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30          
4. 10:55-11:40         2b biol Ty
5. 11:50-12:35   1a biol Ty   1e biol Ty 1g biol Ty
6. 12:45-13:30 2b biol Ty 2b biol Ty     2b WŻR Ty
7. 13:40-14:25 2b biol Ty 2b biol Ty   2d przyr Ty 2d przyr Ty
8. 14:30-15:15 2b g_wych Ty 2b WŻR Ty   (2c,2d) WŻR Ty  
9. 15:20-16:05       (2c,2d) WŻR Ty  

 

(4)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1e j.polski Kb        
2. 8:50-9:35 2b j.polski Kb   1e j.polski Kb    
3. 9:45-10:30 2b j.polski Kb   1e j.polski Kb    
4. 10:55-11:40     1a j.polski Kb    
5. 11:50-12:35 1a j.polski Kb   2b j.polski Kb   1a j.polski Kb
6. 12:45-13:30 1a j.polski Kb   2b j.polski Kb   1e j.polski Kb
7. 13:40-14:25         1e j.polski Kb

 

(37)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     2b j.ang Mr    
2. 8:50-9:35 2e j.ang Mr 1e j.ang Mr 2b j.ang Mr    
3. 9:45-10:30 1e j.ang Mr 1b j.ang Mr 1b j.ang Mr    
4. 10:55-11:40 2e j.ang Mr 1b j.ang Mr      
5. 11:50-12:35 2b j.ang Mr   1e j.ang Mr    
6. 12:45-13:30          
7. 13:40-14:25     2e j.ang Mr    

 

(20)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1g j.włoski św 1d j.włoski św 1g j.włoski św 1d j.włoski św  
2. 8:50-9:35 2d j.włoski św 1d j.włoski św 2d j.włoski św 2d j.włoski św  
3. 9:45-10:30 2d j.włoski św   1d g_wych św 2h j.włoski św  
4. 10:55-11:40   1g j.włoski św 2h j.włoski św 1g j.włoski św  
5. 11:50-12:35 2h j.włoski św   2h j.włoski św    
6. 12:45-13:30 2d j.włoski św        
7. 13:40-14:25 2d j.włoski św   1d j.włoski św    

 

(33)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   (2c,2b,2a) etyka By   (2c,2b,2a) etyka By  
2. 8:50-9:35   2a HIS By   1e WOS By  
3. 9:45-10:30     2b HIS By 2f WOS By 2a WOS By
4. 10:55-11:40   2f WOS By 1f WOS By 2f WOS By 2a WOS By
5. 11:50-12:35   2a WOS By 2f HIS By 2b HIS By 2f HIS By
6. 12:45-13:30 2a WOS By        
7. 13:40-14:25 2a HIS By     (1d,1f,1e) etyka By  
8. 14:30-15:15       (1d,1f,1e) etyka By  

 

(3)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       2g mat SA 2b mat SA
2. 8:50-9:35   2b mat SA   2g mat SA 2b mat SA
3. 9:45-10:30   2b mat SA   2b mat SA 2b mat SA
4. 10:55-11:40       2h mat SA  
5. 11:50-12:35         2h mat SA
6. 12:45-13:30   2h mat SA     2h mat SA
7. 13:40-14:25   2g mat SA 2b mat SA   2g mat SA
8. 14:30-15:15     2b mat SA    

 

(27)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1b przed Se        
2. 8:50-9:35 1g przed Se       1a przed Se
3. 9:45-10:30 1f przed Se 1e przed Se     1f przed Se
4. 10:55-11:40 1e przed Se 1d przed Se     1c przed Se
5. 11:50-12:35   1c przed Se     1d przed Se
6. 12:45-13:30 1b przed Se 1a przed Se     1g przed Se

 

(2)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1a mat 1a mat      
2. 8:50-9:35 1c mat 1a mat     1c mat
3. 9:45-10:30   1c mat     1c mat
4. 10:55-11:40 1f mat        
5. 11:50-12:35 1f mat       1f mat
6. 12:45-13:30         1f mat
7. 13:40-14:25         1a mat

 

(18)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       2b religia Kh 1f j.niem Mh
2. 8:50-9:35       2f religia Kh 1b j.niem Mh
3. 9:45-10:30       1a j.niem Mh 1a j.niem Mh
4. 10:55-11:40         1f j.niem Mh
5. 11:50-12:35 2a j.niem Mh     2a j.niem Mh 2a j.niem Mh
6. 12:45-13:30 2f j.niem Mh     2a j.niem Mh 2a j.niem Mh
7. 13:40-14:25 2f j.niem Mh     1b j.niem Mh  
8. 14:30-15:15       2f j.niem Mh  

 

(1)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       2f mat Rd  
2. 8:50-9:35   2e mat Rd   2e mat Rd 2a mat Rd
3. 9:45-10:30   2e mat Rd 2a mat Rd 2e mat Rd 1e mat Rd
4. 10:55-11:40   1e mat Rd   1b mat Rd 2e mat Rd
5. 11:50-12:35   1e mat Rd 1b mat Rd 1b mat Rd  
6. 12:45-13:30 2e mat Rd 2a mat Rd 1e g_wych Rd 1e mat Rd  
7. 13:40-14:25 2e mat Rd 2a mat Rd   2f mat Rd 2f mat Rd
8. 14:30-15:15 2e mat Rd       2f mat Rd

 

(10B)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         2d mat Be
2. 8:50-9:35 2c mat Be       2d mat Be
3. 9:45-10:30 2c mat Be       2c mat Be
4. 10:55-11:40       2c mat Be 2c mat Be
5. 11:50-12:35       2d mat Be  
6. 12:45-13:30   2c mat Be   2d mat Be  
7. 13:40-14:25   2c mat Be   2c mat Be  

 

(30)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         1d biol Ml
2. 8:50-9:35         2e WŻR Ml
3. 9:45-10:30         2e WŻR Ml
4. 10:55-11:40     2e biol Ml   2h przyr Ml
5. 11:50-12:35 2g przyr Ml 2h przyr Ml     2e biol Ml
6. 12:45-13:30 2g przyr Ml 1f biol Ml 1c biol Ml   2e biol Ml
7. 13:40-14:25 1b biol Ml 2e biol Ml (2f,2a,2h) WŻR Ml   1b biol Ml
8. 14:30-15:15 2g WŻR Ml 2e biol Ml (2f,2a,2h) WŻR Ml   2g WŻR Ml

 

(32)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1d j.ang Kc 2b j.ang Kc    
2. 8:50-9:35 2a j.ang Kc 1d j.ang Kc 2b j.ang Kc 1d j.ang Kc  
3. 9:45-10:30 2a j.ang Kc 1b j.ang Kc 1b j.ang Kc 2a j.ang Kc  
4. 10:55-11:40   1b j.ang Kc 1d j.ang Kc 2a j.ang Kc  
5. 11:50-12:35 2b j.ang Kc   2a j.ang Kc    
6. 12:45-13:30     2a j.ang Kc    

 

(24)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     2e chem Ki   1c chem Ki
2. 8:50-9:35     1b chem Ki 2b chem Ki 1f chem Ki
3. 9:45-10:30     1a chem Ki 1e chem Ki 1g chem Ki
4. 10:55-11:40       2e chem Ki  
5. 11:50-12:35     1d chem Ki 2e chem Ki 2b chem Ki
6. 12:45-13:30     1b g_wych Ki   1b chem Ki
7. 13:40-14:25       2b chem Ki 2e chem Ki

 

(25)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30   2a j.polski Mz      
4. 10:55-11:40   2a j.polski Mz      
5. 11:50-12:35          
6. 12:45-13:30   1d j.polski Mz 1d j.polski Mz 1d j.polski Mz  
7. 13:40-14:25   1d j.polski Mz   2a j.polski Mz  
8. 14:30-15:15       2a j.polski Mz  

 

(26)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       1f fiz 1g mat
2. 8:50-9:35       2c fiz  
3. 9:45-10:30 1d mat 1d mat   1c fiz 1d mat
4. 10:55-11:40 2c fiz 1a fiz 2c fiz   1d mat
5. 11:50-12:35 1d fiz 1g mat 1g mat   2c fiz
6. 12:45-13:30   1b fiz 1g mat   2c fiz
7. 13:40-14:25 1g fiz   1e fiz    

 

(21)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1g inf Kw   1c inf Kw   1b inf Kw
2. 8:50-9:35 1e inf Kw   1c inf Kw 1f inf Kw 1b inf Kw
3. 9:45-10:30   2c inf Kw 1f inf Kw   1a inf Kw
4. 10:55-11:40 1d inf Kw   1d inf Kw 1e inf Kw 1a inf Kw
5. 11:50-12:35 2c inf Kw 2c inf Kw 2c inf Kw 2c inf Kw  
6. 12:45-13:30 2c inf Kw   2c inf Kw 2c inf Kw  
7. 13:40-14:25       1g inf Kw  

 

(22)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1c j.ang Fe 1d j.ang Fe  
2. 8:50-9:35 2a j.ang Fe   1c j.ang Fe 1d j.ang Fe  
3. 9:45-10:30 2a j.ang Fe   1c j.ang Fe 2a j.ang Fe  
4. 10:55-11:40 1d j.ang Fe   1c j.ang Fe 2a j.ang Fe  
5. 11:50-12:35     2a j.ang Fe    
6. 12:45-13:30 1c j.ang Fe   2a j.ang Fe    
7. 13:40-14:25 1c j.ang Fe   1d j.ang Fe    
8. 14:30-15:15 2a g_wych Fe        

 

(10)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1f geo Ks 1a geo Kz    
2. 8:50-9:35     2f geo Kz 2a geo Kz 1g geo Kz
3. 9:45-10:30       1d geo Kz 2f geo Kz
4. 10:55-11:40 2a geo Kz     1a geo Kz 1b geo Kz
5. 11:50-12:35 2f geo Kz     2f g_wych Kz 1e geo Kz
6. 12:45-13:30       2f geo Kz 2f geo Kz
7. 13:40-14:25         2a geo Kz
8. 14:30-15:15         2a geo Kz

 

(14)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1f j.ang        
2. 8:50-9:35     1f j.ang 1f j.ang  
3. 9:45-10:30 1a j.ang   2g j.ang 2c j.ang  
4. 10:55-11:40 2g j.ang   2g j.ang    
5. 11:50-12:35 2h j.ang   2h j.ang 1a j.ang  
6. 12:45-13:30 2c j.ang   2c j.ang 1a j.ang  
7. 13:40-14:25          
8. 14:30-15:15       2h j.ang  

 

(19)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1b religia Kh    
2. 8:50-9:35     1a religia Kh 1b EdB Ma  
3. 9:45-10:30          
4. 10:55-11:40     2b religia Kh   1e religia Kh
5. 11:50-12:35 1c EdB Ma   (2d,2e) religia Kh   1b religia Kh
6. 12:45-13:30 1d EdB Ma (2d,2e) religia Kh 2f religia Kh 1f EdB Ma  
7. 13:40-14:25 1e EdB Ma 1c religia Kh 1a religia Kh 1a EdB Ma  
8. 14:30-15:15   1c religia Kh 1e religia Kh 1g EdB Ma  

 

(23)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2d j.ang Ja 2d j.ang Ja 2d j.ang Ja 2d j.ang Ja  
2. 8:50-9:35 2d j.ang Ja 2d j.ang Ja 2d j.ang Ja 2d j.ang Ja  
3. 9:45-10:30 2d j.ang Ja 2d j.ang Ja      
4. 10:55-11:40   2d g_wych Ja      
5. 11:50-12:35          
6. 12:45-13:30 2d j.ang Ja        
7. 13:40-14:25 2d j.ang Ja 2d j.ang Ja      
8. 14:30-15:15 2d j.ang Ja 2d j.ang Ja      
9. 15:20-16:05   2d j.ang Ja      

 

(s 1)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55   1c wf Sk 1c wf Sk 1c wf Sk 1c wf Sk
1. 8:00-8:45 2e g_wych Tj 1c wf Sk (2c,2h) wf St 1a wf St  
2. 8:50-9:35 1f wf Tj 1c g_wych Sk (2c,2h) wf St 1a wf St 2g wf DM
3. 9:45-10:30 (1b,1g) wf Ma 2g wf DM 2f wf DM (1b,1g) wf Ma 2g wf DM
4. 10:55-11:40 (1b,1g) wf Ma (2b,2e) wf DM 2f wf DM 1f wf Tj 2f wf DM
5. 11:50-12:35 1e wf St (2b,2e) wf DM   1f wf Tj  
6. 12:45-13:30   1e wf St 1a wf St 2e wf Tj  
7. 13:40-14:25 2c wf St 1e wf St 2c g_wych St    
8. 14:30-15:15 2c wf St (2c,2h) wf St 2c wf St    

 

(s 2)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2a wf Pt   2h wf Sk 1c wf Sk 2h wf Sk
2. 8:50-9:35 1d wf Pt   2h wf Sk 1a wf  
3. 9:45-10:30 1b wf St 2g wf Sk (2d,2f) wf Tj 1b wf Pt 2g wf Sk
4. 10:55-11:40 1b wf St 2e wf Tj (2d,2f) wf Tj 1d wf Pt (2d,2f) wf Tj
5. 11:50-12:35 1e wf Pt 2e wf Tj   1d wf Pt  
6. 12:45-13:30   1e wf Pt 1a wf (2b,2e) wf DM  
7. 13:40-14:25   1e wf Pt      

 

(s 3)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2a,2h) wf Ma   (2a,2h) wf Ma 1a wf  
2. 8:50-9:35 (1d,1f) wf Ma   (2a,2h) wf Ma   2g wf Sk
3. 9:45-10:30 1b wf Pt   2d wf Sk 1g wf Tj  
4. 10:55-11:40 1b wf Pt 2b wf Pt 2d wf Sk (1d,1f) wf Ma 2d wf Sk
5. 11:50-12:35   2b wf Pt   (1d,1f) wf Ma  
6. 12:45-13:30       2b wf Pt  

 

(16)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       2e j.niem Wi  
2. 8:50-9:35 2e j.niem Wi        
3. 9:45-10:30     1c j.niem Wi 2c j.niem Wi  
4. 10:55-11:40 2b j.niem Wi   1c j.niem Wi 2b j.niem Wi  
5. 11:50-12:35 2c j.niem Wi   2c j.niem Wi 2c j.niem Wi  
6. 12:45-13:30 1c j.niem Wi   2e j.niem Wi    
7. 13:40-14:25 1c j.niem Wi   2e j.niem Wi    

 

(17)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1f j.ang Zw   1g j.ang Zw 2e j.ang Zw  
2. 8:50-9:35     1f j.ang Zw 1g j.ang Zw  
3. 9:45-10:30 1a j.ang Zw   1f j.ang Zw 2h j.ang Zw  
4. 10:55-11:40 2e j.ang Zw   2h j.ang Zw 1g j.ang Zw  
5. 11:50-12:35       1a j.ang Zw  
6. 12:45-13:30     2e j.ang Zw 1a j.ang Zw  
7. 13:40-14:25          
8. 14:30-15:15       2h j.ang Zw  

 

(s4)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

(s5)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek