1 (1a)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 inf 21
Jh j.niem 5
Se przed 27 Ki chem 24   Lw j.polski 15
2. 8:50-9:35 Le j.niem 18
inf 21
Se przed 27 Sm his 11 Kz geo 10 Kh religia 19
(Pi) etyka
3. 9:45-10:30 Us WOS 7 fiz 26 mat 2 j.ang 14
Zw j.ang 33A
Jh g_wych 5
4. 10:55-11:40 Lw wok 15 Ma EdB 19 Kh religia 15
(Pi) etyka
j.ang 14
Zw j.ang 33A
() wf
St wf s 2
5. 11:50-12:35 j.ang 14
Zw j.ang 33A
Lw j.polski 15 Sm his 11 Le j.niem 18
Jh j.niem 5
() wf
St wf s 2
6. 12:45-13:30 Kz geo 10 mat 2 Ty biol 31 Lw j.polski 15  
7. 13:40-14:25 mat 2 mat 2 () wf
St wf s 2
Lw j.polski 15  

 

1 (1b)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   Mr j.ang 37
Ky j.ang 6
Łu mat 10B Sz his 12 Sz his 12
2. 8:50-9:35 Ki chem 24 Mr j.ang 37
Jh j.niem 5
Łu mat 10B fiz 26 Ki chem 24
3. 9:45-10:30 inf 21
Jh j.niem 5
Se przed 27 Kh religia 15
(Pi) etyka
Jh j.niem 5
Ky j.ang 6
Kh religia 19
(Pi) etyka
4. 10:55-11:40 Jh j.niem 5
inf 21
(DM) wf
Tj wf s 2
Kz geo 10 Mr j.ang 37
Ky j.ang 6
Pi j.polski 10A
5. 11:50-12:35 Pi wok 10A (DM) wf
Tj wf s 2
(DM) wf
Tj wf s 2
Pi j.polski 10A Pi j.polski 10A
6. 12:45-13:30 Ml biol 30 Pi j.polski 10A Us WOS 7 Łu mat 10B  
7. 13:40-14:25   Ma EdB 19 Ml g_wych 30    
8. 14:30-15:15   Se przed 27 Ml biol 30    

 

1 (1c)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Ml biol 30 SA mat 3 fiz 26 fiz 26 Br religia 36
2. 8:50-9:35 Us WOS 7 Kd j.polski 13 g_wych 26 Br religia 36 Se przed 27
3. 9:45-10:30 wf s 3
(Tj) wf
Kd j.polski 13 Ma EdB 19 Wi j.niem 16
Mr j.ang 37
Ky j.ang 6
Wi j.niem 16
4. 10:55-11:40 wf s 3
(Tj) wf
Ki chem 24 Sm his 11 SA mat 3 SA mat 3
5. 11:50-12:35 Kz geo 10 Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
Kd j.polski 13 SA mat 3  
6. 12:45-13:30 Lw wok 15 Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
wf s 3
(Tj) wf
Sm his 11  
7. 13:40-14:25 Kd j.polski 34 -------
(Pi) etyka
Wi j.niem 16
Si inf 21
   
8. 14:30-15:15 Se przed 27 -------
(Pi) etyka
Si inf 21
Wi j.niem 16
   

 

1 (1d)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   Mz j.polski 25     Mz j.polski 25
2. 8:50-9:35 Pi wok 10A Mz j.polski 25 mat 2 mat 2 Ow j.ang 35
św j.wł 20
3. 9:45-10:30 Kz geo 10 mat 2 Sm his 11 Br religia 36 Ml biol 30
4. 10:55-11:40 Mz j.polski 25 Se przed 27 Ma EdB 19 Ow j.ang 35
Kc j.ang 32
() wf
Tj wf s 1
5. 11:50-12:35 inf 21
św j.wł 20
Ow j.ang 35
Kc j.ang 32
św j.wł 20
Kc j.ang 32
Ow j.ang 35
Kc j.ang 32
() wf
Tj wf s 1
6. 12:45-13:30 św j.wł 20
inf 21
Kc g_wych 32 fiz 26 Ki chem 24 mat 2
7. 13:40-14:25 Se przed 27 Br religia 36
(Pi) etyka
() wf
Tj wf s 1
Sm his 11  
8. 14:30-15:15 Us WOS 7 -------
(Pi) etyka
     

 

1 (1e)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Lw wok 15   Us WOS 7   Kb j.polski 4
2. 8:50-9:35 Se przed 27 Ki chem 24 Ma EdB 19 Ty biol 31 Wi j.niem 16
Mr j.ang 37
3. 9:45-10:30 Se przed 27 Br religia 36 Łu mat 10B Ki chem 24 fiz 26
4. 10:55-11:40 Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
Ky j.ang 6
Wi j.niem 16
Łu mat 10B Kz geo 10 () wf
Sk wf s 3
5. 11:50-12:35 Ky j.ang 6
Mr j.ang 37
Kb j.polski 4 Wi j.niem 16
Si inf 21
Br religia 36 () wf
Sk wf s 3
6. 12:45-13:30 -------
Sk wf s 2
Sz his 12 Si inf 21
Wi j.niem 16
Kb j.polski 4 Sz his 12
7. 13:40-14:25   Łu mat 10B () wf
-------
Kb j.polski 4  
8. 14:30-15:15   Łu g_wych 10B   Łu mat 10B  

 

1 (1f)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   Le j.niem 18
Wi j.niem 16
Ma EdB 19 Si inf 21
Wi j.niem 16
 
2. 8:50-9:35 Mz j.polski 25 fiz 26 Ki chem 24 Le j.niem 18
Si inf 21
-------
(Pi) etyka
3. 9:45-10:30 St wf s 2
(Tj) wf
Fe j.ang 22
Ja j.ang 23
By WOS 33 Ml biol 30 By g_wych 33
4. 10:55-11:40 St wf s 2
(Tj) wf
Fe j.ang 22
Ja j.ang 23
Br religia 36
(Pi) etyka
Fe j.ang 22
Ja j.ang 23
Fe j.ang 22
Ja j.ang 23
5. 11:50-12:35 Łu mat 10B Łu mat 10B Sz his 12 Łu mat 10B Kz geo 10
6. 12:45-13:30 Se przed 27 Br religia 36 St wf s 2
(Tj) wf
Pi wok 10A Łu mat 10B
7. 13:40-14:25   Se przed 27 Mz j.polski 25 Mz j.polski 25  
8. 14:30-15:15   Sz his 12 Mz j.polski 25    

 

1 (1g)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Us WOS 7 Sz g_wych 12 Br religia 36   Se przed 27
2. 8:50-9:35 SA mat 3 Sz his 12 Dy j.polski 34 Dy j.polski 34 fiz 26
3. 9:45-10:30 Dy j.polski 34 Pi wok 10A Dy j.polski 34 Si inf 21
św j.wł 20
Br religia 36
4. 10:55-11:40 św j.wł 20
Zw j.ang 33A
(DM) wf
St wf s 3
Ky j.ang 6
św j.wł 20
św j.wł 20
Si inf 21
Ky j.ang 6
Zw j.ang 33A
5. 11:50-12:35 Se przed 27 (DM) wf
St wf s 3
(DM) wf
St wf s 3
Ki chem 24 Ky j.ang 6
Zw j.ang 33A
6. 12:45-13:30   Ma EdB 19 Sz his 12 SA mat 3 Kz geo 10
7. 13:40-14:25   -------
(Pi) etyka
Us WOS 7 SA mat 3 SA mat 3
8. 14:30-15:15   -------
(Pi) etyka
Ty biol 31    

 

2 (2a)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Kb j.polski 4 Sm HIS 11   Le j.niem 18
Jh j.niem 5
Kh religia 19
2. 8:50-9:35 Kb j.polski 4 Sm HIS 11   Kb j.polski 4 Le j.niem 18
Jh j.niem 5
3. 9:45-10:30 Sm g_wych 11 (Sk) wf
DM wf s 1
Ja j.ang 23
j.ang 14
Kb j.polski 4 Kz geo 10
4. 10:55-11:40 Ja j.ang 23
j.ang 14
Le j.niem 18
Jh j.niem 5
Ja j.ang 23
j.ang 14
(Sk) wf
DM wf s 1
Kb j.polski 4
5. 11:50-12:35 Kh religia 19 Ja j.ang 23
j.ang 14
Kz geo 10 (Sk) wf
DM wf s 1
Kb j.polski 4
6. 12:45-13:30 mat 2 Ja j.ang 23
j.ang 14
Le j.niem 18
Jh j.niem 5
Ja j.ang 23
j.ang 14
Ty WŻR 31
7. 13:40-14:25 Kz geo 10 Kb j.polski 4 Le j.niem 18
Jh j.niem 5
Ty WŻR 31 mat 2
8. 14:30-15:15 Kz geo 10 Kb j.polski 4 -------
(By) etyka
-------
(By) etyka
mat 2

 

2 (2b)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Ki chem 24 Ki chem 24 Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
Bu j.polski 15 -------
Jh j.n w med 5
2. 8:50-9:35 Sm HIS 11 Bu j.polski 15 Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
Ki g_wych 24 Ml biol 30
3. 9:45-10:30 Ml biol 30 Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
(DM) wf
St wf s 3
(DM) wf
St wf s 3
Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
4. 10:55-11:40 Ml biol 30 Ml WŻR 30 (DM) wf
St wf s 3
Ml biol 30 Kh religia 19
5. 11:50-12:35 Bu j.polski 15 Le j.niem 18
Jh j.niem 5
Ml biol 30 Rd mat 1 Rd mat 1
6. 12:45-13:30 Bu j.polski 4 Rd mat 1 Ki chem 24 Le j.niem 18
Jh j.niem 5
Sm HIS 11
7. 13:40-14:25 Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
Ml biol 30 Ki chem 24 Ml WŻR 30 Jh j.n w med 5
-------
8. 14:30-15:15 Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
  Kh religia 19    

 

2 (2c)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55   Sk wf s 1
-------
  -------
(Sk) wf
-------
(Sk) wf
1. 8:00-8:45 (Ky) j.ang
(Mr) j.ang
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
fiz 26 Sk wf s 1
-------
-------
(Sk) wf
fiz 26
2. 8:50-9:35 (Ky) j.ang
(Mr) j.ang
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
mat 2 Sk wf s 1
-------
(Ky) j.ang
(Mr) j.ang
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
Mz j.polski 25
3. 9:45-10:30 mat 2 Mz j.polski 25 (Ki) chem
-------
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
Sk g_wych s4 (Ki) chem
-------
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
4. 10:55-11:40 Sm HIS 11 mat 2 (Ki) chem
-------
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
mat 2 mat 2
5. 11:50-12:35 Sm HIS 11 Pl inf 21
Wi j.niem 16
mat 2 Mz j.polski 25 Wi j.niem 16
Pl inf 21
6. 12:45-13:30 Kh religia 19 -------
Pl inf 21
mat 2 Mz j.polski 25 Wi j.niem 16
Pl inf 21
7. 13:40-14:25 Kh religia 19   fiz 26 (Ki) chem Pl inf 21
Wi j.niem 16
8. 14:30-15:15     fiz 26   Pl inf 21
-------

 

2 (2d)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55     (Sk) wf
-------
-------
(Sk) wf
-------
(Sk) wf
1. 8:00-8:45 Mz j.polski 25 (Sk) wf
-------
Sm his 11 -------
(Sk) wf
Fe j.ang 22
św j.wł 20
2. 8:50-9:35 Łu mat 10B (Sk) wf
-------
Us WOS 7 Łu mat 10B Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
3. 9:45-10:30 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Sm his 11 św j.wł 20
Kc j.ang 32
Mz j.polski 25 Mz j.polski 25
4. 10:55-11:40 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Br religia 36 Mz j.polski 25 Mz j.polski 25 Us WOS 7
5. 11:50-12:35 Us WOS 7 Mz j.polski 25 Mz j.polski 25 Fe j.ang 22
św j.wł 20
Us WOS 7
6. 12:45-13:30 Sm his 11 Fe j.ang 22
św j.wł 20
Ml przyr 30 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Ml przyr 30
7. 13:40-14:25 Sm his 11 św j.wł 20
Kc j.ang 32
Łu mat 10B św j.wł 20
Kc j.ang 32
Sm his 11
8. 14:30-15:15 św g_wych 20 (Ty) WŻR -------
(By) etyka
Br religia 36
(By) etyka
(Ty) WŻR

 

2 (2e)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (Ky) j.ang
(Mr) j.ang
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
Ty WŻR 31 Kl j.niem 27
-------
Rd mat 1 -------
Kl j.niem 10B
2. 8:50-9:35 (Ky) j.ang
(Mr) j.ang
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
By HIS 33 Kl j.niem 27
-------
(Ky) j.ang
(Mr) j.ang
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
-------
Kl j.niem 10B
3. 9:45-10:30 Kb j.polski 4 (Sk) wf
St wf s 2
-------
(Ki) chem
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
Ty biol 31 -------
(Ki) chem
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
4. 10:55-11:40 Kh religia 19 Ty biol 31 -------
(Ki) chem
(Ow) j.ang
(Fe) j.ang
(Sk) wf
St wf s 2
Ty WŻR 31
5. 11:50-12:35 Rd g_wych 1 Ty biol 31 Rd mat 1 (Sk) wf
St wf s 2
Ty biol 31
6. 12:45-13:30 Rd mat 1 Kb j.polski 4 Rd mat 1 Rd mat 1 Kb j.polski 4
7. 13:40-14:25 Rd mat 1 Rd mat 1 Ty biol 31 -------
(Ki) chem
Kb j.polski 4
8. 14:30-15:15 Kh religia 19 Rd mat 1 -------
(By) etyka
-------
(By) etyka
By HIS 33

 

2 (2f)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55     (Sk) wf
-------
   
1. 8:00-8:45 Le j.niem 18
Kl j.niem 12
(Sk) wf
Tj wf s 1
By WOS 33 Ty WŻR 31 -------
Tj wf s 1
2. 8:50-9:35 Lw j.polski 15 (Sk) wf
Tj wf s 1
Ty WŻR 31 j.ang 14
Zw j.ang 33A
Br religia 36
3. 9:45-10:30 Lw j.polski 15 Ks geo 10 Le j.niem 18
Kl j.niem 27
By HIS 33 Le j.niem 18
Kl j.niem 10B
4. 10:55-11:40 mat 2 Ks geo 10 Le j.niem 18
Kl j.niem 27
By WOS 33 Le j.niem 18
Kl j.niem 10B
5. 11:50-12:35 mat 2 mat 2 By HIS 33 Ks geo 12 By WOS 33
6. 12:45-13:30 j.ang 14
Zw j.ang 33A
Lw j.polski 15 Zw g_wych 33A Br religia 36 j.ang 14
Zw j.ang 33A
7. 13:40-14:25 j.ang 14
Zw j.ang 33A
Lw j.polski 15 j.ang 14
Zw j.ang 33A
Ks geo 10 j.ang 14
Zw j.ang 33A
8. 14:30-15:15   j.ang 14
Zw j.ang 33A
-------
(By) etyka
-------
(By) etyka
 

 

2 (2g)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Kd j.polski 13 Kd j.polski 13 Kd j.polski 13 SA mat 3  
2. 8:50-9:35 Kd j.polski 13 Ky j.ang 6
św j.wł 20
Kd j.polski 13 SA mat 3 Kd j.polski 13
3. 9:45-10:30 Ky j.ang 6
Zw j.ang 33A
Ky j.ang 6
Zw j.ang 33A
(DM) wf
Tj wf s 2
(DM) wf
Tj wf s 2
św j.wł 20
Zw j.ang 33A
4. 10:55-11:40 Us WOS 7 św j.wł 20
Zw j.ang 33A
(DM) wf
Tj wf s 2
Kd j.polski 13 Sz his 12
5. 11:50-12:35 Sz his 12 Br religia 36 Ky j.ang 6
Zw j.ang 33A
Ky j.ang 6
Zw j.ang 33A
Sz his 12
6. 12:45-13:30 Sz his 12 SA mat 3 Kd g_wych 13 Ky j.ang 6
św j.wł 20
Us WOS 7
7. 13:40-14:25 Us WOS 7 Sz his 12 Sz his 12 Us WOS 7 Ty przyr 31
8. 14:30-15:15 Kd j.polski 13 (Ty) WŻR Br religia 36 Ty przyr 31 (Ty) WŻR

 

3 (3a)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Br religia 36 By WOS 33   Mz j.polski 25 By WOS 33
2. 8:50-9:35 Kz geo 10 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
-------
(By) etyka
Mz j.polski 25 Rd mat 1
3. 9:45-10:30 Mz j.polski 25 Le j.niem 18
Jh j.niem 5
Mz j.polski 25 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Rd mat 1
4. 10:55-11:40 Rd mat 1 Mz j.polski 25 By HIS 33 Le j.niem 18
Jh j.niem 5
Kz geo 10
5. 11:50-12:35 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Rd mat 1 Le j.niem 18
Jh j.niem 5
Kz geo 10 Le j.niem 18
Jh j.niem 5
6. 12:45-13:30 Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
(St) wf
Tj wf s 1
Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
By HIS 33 Le j.niem 18
Jh j.niem 5
7. 13:40-14:25 Fe g_wych 22 (St) wf
Tj wf s 1
Fe j.ang 22
Kc j.ang 32
Br religia 36 -------
(By) etyka
8. 14:30-15:15     (St) wf
Tj wf s 1
   

 

3 (3b)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 -------
-------
St wf s 2
Kc j.ang 32
-------
    () wf
-------
-------
2. 8:50-9:35 (Br) religia
-------
St wf s 2
Ty biol 31 (Br) religia
(By) etyka
St wf s 2
Jh j.niem 5
Wi j.niem 16
Kb j.polski 4
3. 9:45-10:30 SA mat 3 SA mat 3 Ty g_wych 31 SA mat 3 Kb j.polski 4
4. 10:55-11:40 SA mat 3 Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
Kc j.ang 32
Mr j.ang 37
Kb j.polski 4 By HIS 33
5. 11:50-12:35 Kb j.polski 4 Ki chem 24 Ki chem 24 Kb j.polski 4 SA mat 3
6. 12:45-13:30 Ki chem 24 Ki chem 24 SA mat 3 Ty biol 31 SA mat 3
7. 13:40-14:25 () wf
-------
-------
Ty biol 31 By HIS 33 -------
Mr j.ang 37
-------
(By) etyka
8. 14:30-15:15 () wf
-------
-------
Jh j.niem 5
Wi j.niem 16
     

 

3 (3c)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   -------
(St) wf
  Kd j.polski 13 Ky j.ang 6
Pl inf 21
2. 8:50-9:35 (Br) religia Pl inf 21
Wi j.niem 16
(Br) religia Kd j.polski 13 Ky j.ang 6
Pl inf 21
3. 9:45-10:30 Łu mat 10B Wi j.niem 16
Pl inf 21
Ky j.ang 6
Wi j.niem 16
fiz 26 Pl inf 21
j.ang 14
4. 10:55-11:40 Łu mat 10B fiz 26 fiz 26 Łu mat 10B Pl inf 21
j.ang 14
5. 11:50-12:35 Kd j.polski 13 fiz 26 Łu mat 10B Wi j.niem 16
j.ang 14
Łu mat 10B
6. 12:45-13:30 Kd j.polski 13 Sm HIS 11 Łu mat 10B wf s 2
(St) wf
St g_wych s 1
7. 13:40-14:25   Sm HIS 11 Kd j.polski 13 wf s 2
(St) wf
Łu mat 10B
8. 14:30-15:15     wf s 3
-------
   

 

3 (3d)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Ja j.ang 23
-------
-------
Ja j.ang 23
Ja j.ang 23
-------
Łu mat 10B Us WOS 7
2. 8:50-9:35 Ja j.ang 23
św j.wł 20
-------
Ja j.ang 23
Ja j.ang 23
-------
(Tj) wf
Sk wf s 3
(Tj) wf
Sk wf s 2
3. 9:45-10:30 św j.wł 20
Ja j.ang 23
Ty przyr 31 Kd j.polski 13 Kd j.polski 13 (Tj) wf
Sk wf s 2
4. 10:55-11:40 Kd j.polski 13 Sm his 11 Kd j.polski 13 Ty przyr 31 Kd j.polski 13
5. 11:50-12:35 Ja g_wych 23 Sm his 11 Us WOS 7 Sm his 11 Ja j.ang 23
św j.wł 20
6. 12:45-13:30 Łu mat 10B Łu mat 10B (Kh) religia Us WOS 7 św j.wł 20
Ja j.ang 23
7. 13:40-14:25 Łu mat 10B Ja j.ang 23
-------
(Kh) religia -------
Ja j.ang 23
-------
Ja j.ang 23
8. 14:30-15:15 Sm his 11 Ja j.ang 23
-------
  -------
Ja j.ang 23
 

 

3 (3e)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 -------
Tj wf s 1
  Rd mat 1 -------
Tj wf s 1
() wf
-------
2. 8:50-9:35 -------
Tj wf s 1
  Rd mat 1 Rd mat 1 Dy j.polski 34
3. 9:45-10:30 Ki chem 24 Rd mat 1 Mr j.ang 37
Zw j.ang 33A
Rd mat 1 Sm HIS 11
4. 10:55-11:40 Ki chem 24 Rd mat 1 Dy j.polski 34 Ki chem 24 Mr j.ang 37
Wi j.niem 16
5. 11:50-12:35 Tj g_wych s 1 Ml biol 30 Dy j.polski 15 Ml biol 30 Sm HIS 11
6. 12:45-13:30 Dy j.polski 34 Dy j.polski 34 (Kh) religia
(Pi) etyka
Mr j.ang 37
Wi j.niem 16
Rd mat 1
7. 13:40-14:25 () wf
-------
Wi j.niem 16
Zw j.ang 33A
(Kh) religia
(Pi) etyka
Wi j.niem 16
Zw j.ang 33A
Ml biol 30
8. 14:30-15:15 () wf
-------
    Ki chem 24  

 

3 (3f)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 Tr j.polski 34 -------
Ow j.ang 35
-------
Ow j.ang 35
  Ow j.ang 35
-------
2. 8:50-9:35 Rd mat 1 Le j.niem 18
Ow j.ang 35
Le j.niem 18
Ow j.ang 35
(Tj) wf
-------
(Tj) wf
wf s 3
3. 9:45-10:30 Kh religia 19
(Pi) etyka
By HIS 33 Rd mat 1 Kz geo 10 (Tj) wf
wf s 3
4. 10:55-11:40 Kz geo 10 Tr j.polski 34 Rd mat 1 Rd mat 1 Tr j.polski 15
5. 11:50-12:35 Ow j.ang 35
Jh j.niem 5
Tr j.polski 34 Kh religia 19
(Pi) etyka
By WOS 33 Tr j.polski 15
6. 12:45-13:30 -------
Ow j.ang 35
Ow j.ang 35
Jh j.niem 5
By WOS 33 Kz g_wych 10 By WOS 33
7. 13:40-14:25 -------
Ow j.ang 35
Ow j.ang 35
-------
Ow j.ang 35
-------
By HIS 33 Kz geo 10
8. 14:30-15:15 -------
Ow j.ang 35
Ow j.ang 35
-------
Ow j.ang 35
-------
-------
wf s 1
Kz geo 10

 

3 (3g)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 SA mat 3 -------
(St) wf
Pi j.polski 10A   SA mat 3
2. 8:50-9:35 Kl j.niem 12
j.ang 14
Pi j.polski 10A Pi j.polski 10A   Sz his 12
3. 9:45-10:30 Ow j.ang 35
Kl j.niem 12
Ow j.ang 35
j.ang 14
Sz his 12 Pi j.polski 10A Us WOS 7
4. 10:55-11:40 Pi g_wych 10A SA mat 3 Us WOS 7 Pi j.polski 10A Ml przyr 30
5. 11:50-12:35 Ml przyr 30 SA mat 3 Ow j.ang 35
Kl j.niem 27
Us WOS 7 Kl j.niem 2
j.ang 14
6. 12:45-13:30 Pi j.polski 10A (St) wf
-------
Br religia 36
(Pi) etyka
-------
(St) wf
Pi j.polski 10A
7. 13:40-14:25 Sz his 12 (St) wf
-------
Br religia 36
(Pi) etyka
-------
(St) wf
Pi j.polski 10A
8. 14:30-15:15 Sz his 12   (St) wf
-------
   

 

3 (3h)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     -------
Zw j.ang 33A
  () wf
Sk wf s 2
2. 8:50-9:35   Dy j.polski 34 św j.wł 20
Zw j.ang 33A
Sz his 12 SA mat 3
3. 9:45-10:30 Br religia 36
(Pi) etyka
Dy j.polski 34 Us WOS 7 Sz his 12 SA mat 3
4. 10:55-11:40 Dy j.polski 34 Sz his 12 Sz his 12 Us WOS 7 Dy j.polski 34
5. 11:50-12:35 Dy j.polski 34 św j.wł 20
Zw j.ang 33A
Br religia 36
(Pi) etyka
Dy j.polski 34 Ml przyr 30
6. 12:45-13:30 Us g_wych 7 Ml przyr 30 j.ang 14
św j.wł 20
Dy j.polski 34 Dy j.polski 34
7. 13:40-14:25 () wf
Sk wf s 1
SA mat 3 SA mat 3 j.ang 14
-------
Us WOS 7
8. 14:30-15:15 () wf
Sk wf s 1
-------
św j.wł 20
  j.ang 14
-------
 

 

Ewa Budziach (Bu)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       2b j.polski 15  
2. 8:50-9:35   2b j.polski 15      
3. 9:45-10:30          
4. 10:55-11:40          
5. 11:50-12:35 2b j.polski 15        
6. 12:45-13:30 2b j.polski 4        

 

Wioleta Dydo (Dy)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35   3h j.polski 34 1g j.polski 34 1g j.polski 34 3e j.polski 34
3. 9:45-10:30 1g j.polski 34 3h j.polski 34 1g j.polski 34    
4. 10:55-11:40 3h j.polski 34   3e j.polski 34   3h j.polski 34
5. 11:50-12:35 3h j.polski 34   3e j.polski 15 3h j.polski 34  
6. 12:45-13:30 3e j.polski 34 3e j.polski 34   3h j.polski 34 3h j.polski 34

 

Agnieszka Kubacka (Kb)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2a j.polski 4       1e j.polski 4
2. 8:50-9:35 2a j.polski 4     2a j.polski 4 3b j.polski 4
3. 9:45-10:30 2e j.polski 4     2a j.polski 4 3b j.polski 4
4. 10:55-11:40       3b j.polski 4 2a j.polski 4
5. 11:50-12:35 3b j.polski 4 1e j.polski 4   3b j.polski 4 2a j.polski 4
6. 12:45-13:30   2e j.polski 4   1e j.polski 4 2e j.polski 4
7. 13:40-14:25   2a j.polski 4   1e j.polski 4 2e j.polski 4
8. 14:30-15:15   2a j.polski 4      

 

Anna Kondracka (Kd)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2g j.polski 13 2g j.polski 13 2g j.polski 13 3c j.polski 13  
2. 8:50-9:35 2g j.polski 13 1c j.polski 13 2g j.polski 13 3c j.polski 13 2g j.polski 13
3. 9:45-10:30   1c j.polski 13 3d j.polski 13 3d j.polski 13  
4. 10:55-11:40 3d j.polski 13   3d j.polski 13 2g j.polski 13 3d j.polski 13
5. 11:50-12:35 3c j.polski 13   1c j.polski 13    
6. 12:45-13:30 3c j.polski 13   2g g_wych 13    
7. 13:40-14:25 1c j.polski 34   3c j.polski 13    
8. 14:30-15:15 2g j.polski 13        

 

Małgorzata Lewicka (Lw)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1e wok 15       1a j.polski 15
2. 8:50-9:35 2f j.polski 15        
3. 9:45-10:30 2f j.polski 15        
4. 10:55-11:40 1a wok 15        
5. 11:50-12:35   1a j.polski 15      
6. 12:45-13:30 1c wok 15 2f j.polski 15   1a j.polski 15  
7. 13:40-14:25   2f j.polski 15   1a j.polski 15  

 

Agata Piekara (Pi)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     3g j.polski 10A    
2. 8:50-9:35 1d wok 10A 3g j.polski 10A 3g j.polski 10A   (1a,1f) etyka 10A
3. 9:45-10:30 (3f,3h) etyka 10A 1g wok 10A (1b) etyka 10A 3g j.polski 10A (1b) etyka 10A
4. 10:55-11:40 3g g_wych 10A   (1a,1f) etyka 10A 3g j.polski 10A 1b j.polski 10A
5. 11:50-12:35 1b wok 10A   (3f,3h) etyka 10A 1b j.polski 10A 1b j.polski 10A
6. 12:45-13:30 3g j.polski 10A 1b j.polski 10A (3g,3e) etyka 10A 1f wok 10A 3g j.polski 10A
7. 13:40-14:25   (1c,1d,1g) etyka 10A (3g,3e) etyka 10A   3g j.polski 10A
8. 14:30-15:15   (1c,1d,1g) etyka 10A      

 

Agnieszka Piskorek (Ps)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Monika Trybocka (Tr)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3f j.polski 34        
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30          
4. 10:55-11:40   3f j.polski 34     3f j.polski 15
5. 11:50-12:35   3f j.polski 34     3f j.polski 15

 

Mirosława Piaskowska - Majzel (Mz)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2d j.polski 25 1d j.polski 25   3a j.polski 25 1d j.polski 25
2. 8:50-9:35 1f j.polski 25 1d j.polski 25   3a j.polski 25 2c j.polski 25
3. 9:45-10:30 3a j.polski 25 2c j.polski 25 3a j.polski 25 2d j.polski 25 2d j.polski 25
4. 10:55-11:40 1d j.polski 25 3a j.polski 25 2d j.polski 25 2d j.polski 25  
5. 11:50-12:35   2d j.polski 25 2d j.polski 25 2c j.polski 25  
6. 12:45-13:30       2c j.polski 25  
7. 13:40-14:25     1f j.polski 25 1f j.polski 25  
8. 14:30-15:15     1f j.polski 25    

 

Dariusz Szerszeń (Sz)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1g g_wych 12   1b his 12 1b his 12
2. 8:50-9:35   1g his 12   3h his 12 3g his 12
3. 9:45-10:30     3g his 12 3h his 12  
4. 10:55-11:40   3h his 12 3h his 12   2g his 12
5. 11:50-12:35 2g his 12   1f his 12   2g his 12
6. 12:45-13:30 2g his 12 1e his 12 1g his 12   1e his 12
7. 13:40-14:25 3g his 12 2g his 12 2g his 12    
8. 14:30-15:15 3g his 12 1f his 12      

 

Ewa Smoleńska (Sm)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2a HIS 11 2d his 11    
2. 8:50-9:35 2b HIS 11 2a HIS 11 1a his 11    
3. 9:45-10:30 2a g_wych 11 2d his 11 1d his 11   3e HIS 11
4. 10:55-11:40 2c HIS 11 3d his 11 1c his 11    
5. 11:50-12:35 2c HIS 11 3d his 11 1a his 11 3d his 11 3e HIS 11
6. 12:45-13:30 2d his 11 3c HIS 11   1c his 11 2b HIS 11
7. 13:40-14:25 2d his 11 3c HIS 11   1d his 11 2d his 11
8. 14:30-15:15 3d his 11        

 

Jarosław Usowicz (Us)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1g WOS 7   1e WOS 7   3d WOS 7
2. 8:50-9:35 1c WOS 7   2d WOS 7    
3. 9:45-10:30 1a WOS 7   3h WOS 7   3g WOS 7
4. 10:55-11:40 2g WOS 7   3g WOS 7 3h WOS 7 2d WOS 7
5. 11:50-12:35 2d WOS 7   3d WOS 7 3g WOS 7 2d WOS 7
6. 12:45-13:30 3h g_wych 7   1b WOS 7 3d WOS 7 2g WOS 7
7. 13:40-14:25 2g WOS 7   1g WOS 7 2g WOS 7 3h WOS 7
8. 14:30-15:15 1d WOS 7        

 

Urszula Węgrzynek (Wę)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35 3g j.ang 14     2f j.ang 14  
3. 9:45-10:30   3g j.ang 14 2a j.ang 14 1a j.ang 14 3c j.ang 14
4. 10:55-11:40 2a j.ang 14   2a j.ang 14 1a j.ang 14 3c j.ang 14
5. 11:50-12:35 1a j.ang 14 2a j.ang 14   3c j.ang 14 3g j.ang 14
6. 12:45-13:30 2f j.ang 14 2a j.ang 14 3h j.ang 14 2a j.ang 14 2f j.ang 14
7. 13:40-14:25 2f j.ang 14   2f j.ang 14 3h j.ang 14 2f j.ang 14
8. 14:30-15:15   2f j.ang 14   3h j.ang 14  

 

Przemysław Jarzynka (Ja)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3d j.ang 23 3d j.ang 23 3d j.ang 23    
2. 8:50-9:35 3d j.ang 23 3d j.ang 23 3d j.ang 23    
3. 9:45-10:30 3d j.ang 23 1f j.ang 23 2a j.ang 23    
4. 10:55-11:40 2a j.ang 23 1f j.ang 23 2a j.ang 23 1f j.ang 23 1f j.ang 23
5. 11:50-12:35 3d g_wych 23 2a j.ang 23     3d j.ang 23
6. 12:45-13:30   2a j.ang 23   2a j.ang 23 3d j.ang 23
7. 13:40-14:25   3d j.ang 23   3d j.ang 23 3d j.ang 23
8. 14:30-15:15   3d j.ang 23   3d j.ang 23  

 

Mirosława Kucharzyk (Ky)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2c,2e) j.ang 6 1b j.ang 6     3c j.ang 6
2. 8:50-9:35 (2c,2e) j.ang 6 2g j.ang 6   (2c,2e) j.ang 6 3c j.ang 6
3. 9:45-10:30 2g j.ang 6 2g j.ang 6 3c j.ang 6 1b j.ang 6 1c j.ang 6
4. 10:55-11:40 1e j.ang 6 1e j.ang 6 1g j.ang 6 1b j.ang 6 1g j.ang 6
5. 11:50-12:35 1e j.ang 6 1c j.ang 6 2g j.ang 6 2g j.ang 6 1g j.ang 6
6. 12:45-13:30   1c j.ang 6   2g j.ang 6  

 

Katarzyna Owsińska (Ow)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2c,2e) j.ang 35 3f j.ang 35 3f j.ang 35   3f j.ang 35
2. 8:50-9:35 (2c,2e) j.ang 35 3f j.ang 35 3f j.ang 35 (2c,2e) j.ang 35 1d j.ang 35
3. 9:45-10:30 3g j.ang 35 3g j.ang 35 (2c,2e) j.ang 35   (2c,2e) j.ang 35
4. 10:55-11:40     (2c,2e) j.ang 35 1d j.ang 35  
5. 11:50-12:35 3f j.ang 35 1d j.ang 35 3g j.ang 35 1d j.ang 35  
6. 12:45-13:30 3f j.ang 35 3f j.ang 35      
7. 13:40-14:25 3f j.ang 35 3f j.ang 35 3f j.ang 35    
8. 14:30-15:15 3f j.ang 35 3f j.ang 35 3f j.ang 35    

 

Beata Kochanowska (Kc)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3b j.ang 32 2b j.ang 32    
2. 8:50-9:35   3a j.ang 32 2b j.ang 32   2d j.ang 32
3. 9:45-10:30 2d j.ang 32 2b j.ang 32 2d j.ang 32 3a j.ang 32 2b j.ang 32
4. 10:55-11:40 2d j.ang 32 3b j.ang 32 3b j.ang 32 1d j.ang 32  
5. 11:50-12:35 3a j.ang 32 1d j.ang 32 1d j.ang 32 1d j.ang 32  
6. 12:45-13:30 3a j.ang 32 1d g_wych 32 3a j.ang 32 2d j.ang 32  
7. 13:40-14:25 2b j.ang 32 2d j.ang 32 3a j.ang 32 2d j.ang 32  
8. 14:30-15:15 2b j.ang 32        

 

Romana Marmucka (Mr)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2c,2e) j.ang 37 1b j.ang 37 2b j.ang 37    
2. 8:50-9:35 (2c,2e) j.ang 37 1b j.ang 37 2b j.ang 37 (2c,2e) j.ang 37 1e j.ang 37
3. 9:45-10:30   2b j.ang 37 3e j.ang 37 1c j.ang 37 2b j.ang 37
4. 10:55-11:40 1e j.ang 37 3b j.ang 37 3b j.ang 37 1b j.ang 37 3e j.ang 37
5. 11:50-12:35 1e j.ang 37 1c j.ang 37      
6. 12:45-13:30   1c j.ang 37   3e j.ang 37  
7. 13:40-14:25 2b j.ang 37     3b j.ang 37  
8. 14:30-15:15 2b j.ang 37        

 

Małgorzata Fedorowicz (Fe)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2c,2e) j.ang 22       2d j.ang 22
2. 8:50-9:35 (2c,2e) j.ang 22 3a j.ang 22   (2c,2e) j.ang 22 2d j.ang 22
3. 9:45-10:30 2d j.ang 22 1f j.ang 22 (2c,2e) j.ang 22 3a j.ang 22 (2c,2e) j.ang 22
4. 10:55-11:40 2d j.ang 22 1f j.ang 22 (2c,2e) j.ang 22 1f j.ang 22 1f j.ang 22
5. 11:50-12:35 3a j.ang 22     2d j.ang 22  
6. 12:45-13:30 3a j.ang 22 2d j.ang 22 3a j.ang 22 2d j.ang 22  
7. 13:40-14:25 3a g_wych 22   3a j.ang 22    

 

Małgorzta Zalewska (Zw)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     3h j.ang 33A    
2. 8:50-9:35     3h j.ang 33A 2f j.ang 33A  
3. 9:45-10:30 2g j.ang 33A 2g j.ang 33A 3e j.ang 33A 1a j.ang 33A 2g j.ang 33A
4. 10:55-11:40 1g j.ang 33A 2g j.ang 33A   1a j.ang 33A 1g j.ang 33A
5. 11:50-12:35 1a j.ang 33A 3h j.ang 33A 2g j.ang 33A 2g j.ang 33A 1g j.ang 33A
6. 12:45-13:30 2f j.ang 33A   2f g_wych 33A   2f j.ang 33A
7. 13:40-14:25 2f j.ang 33A 3e j.ang 33A 2f j.ang 33A 3e j.ang 33A 2f j.ang 33A
8. 14:30-15:15   2f j.ang 33A      

 

Krzysztof Nerlicki (Ne)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Dorota Jardzioch (Jh)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1a j.niem 5     2a j.niem 5 2b j.n w med 5
2. 8:50-9:35   1b j.niem 5   3b j.niem 5 2a j.niem 5
3. 9:45-10:30 1b j.niem 5 3a j.niem 5   1b j.niem 5 1a g_wych 5
4. 10:55-11:40 1b j.niem 5 2a j.niem 5   3a j.niem 5  
5. 11:50-12:35 3f j.niem 5 2b j.niem 5 3a j.niem 5 1a j.niem 5 3a j.niem 5
6. 12:45-13:30   3f j.niem 5 2a j.niem 5 2b j.niem 5 3a j.niem 5
7. 13:40-14:25     2a j.niem 5   2b j.n w med 5
8. 14:30-15:15   3b j.niem 5      

 

Jolanta Swierczyńska (św)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         2d j.wł 20
2. 8:50-9:35 3d j.wł 20 2g j.wł 20 3h j.wł 20   1d j.wł 20
3. 9:45-10:30 3d j.wł 20   2d j.wł 20 1g j.wł 20 2g j.wł 20
4. 10:55-11:40 1g j.wł 20 2g j.wł 20 1g j.wł 20 1g j.wł 20  
5. 11:50-12:35 1d j.wł 20 3h j.wł 20 1d j.wł 20 2d j.wł 20 3d j.wł 20
6. 12:45-13:30 1d j.wł 20 2d j.wł 20 3h j.wł 20 2g j.wł 20 3d j.wł 20
7. 13:40-14:25   2d j.wł 20   2d j.wł 20  
8. 14:30-15:15 2d g_wych 20 3h j.wł 20      

 

Jolanta Leśnik (Le)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2f j.niem 18 1f j.niem 18   2a j.niem 18  
2. 8:50-9:35 1a j.niem 18 3f j.niem 18 3f j.niem 18 1f j.niem 18 2a j.niem 18
3. 9:45-10:30   3a j.niem 18 2f j.niem 18   2f j.niem 18
4. 10:55-11:40   2a j.niem 18 2f j.niem 18 3a j.niem 18 2f j.niem 18
5. 11:50-12:35   2b j.niem 18 3a j.niem 18 1a j.niem 18 3a j.niem 18
6. 12:45-13:30     2a j.niem 18 2b j.niem 18 3a j.niem 18
7. 13:40-14:25     2a j.niem 18    

 

Marianna Wiśniewska (Wi)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1f j.niem 16   1f j.niem 16  
2. 8:50-9:35   3c j.niem 16   3b j.niem 16 1e j.niem 16
3. 9:45-10:30   3c j.niem 16 3c j.niem 16 1c j.niem 16 1c j.niem 16
4. 10:55-11:40   1e j.niem 16     3e j.niem 16
5. 11:50-12:35   2c j.niem 16 1e j.niem 16 3c j.niem 16 2c j.niem 16
6. 12:45-13:30     1e j.niem 16 3e j.niem 16 2c j.niem 16
7. 13:40-14:25   3e j.niem 16 1c j.niem 16 3e j.niem 16 2c j.niem 16
8. 14:30-15:15   3b j.niem 16 1c j.niem 16    

 

Magdalena Kleszcz (Kl)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2f j.niem 12   2e j.niem 27   2e j.niem 10B
2. 8:50-9:35 3g j.niem 12   2e j.niem 27   2e j.niem 10B
3. 9:45-10:30 3g j.niem 12   2f j.niem 27   2f j.niem 10B
4. 10:55-11:40     2f j.niem 27   2f j.niem 10B
5. 11:50-12:35     3g j.niem 27   3g j.niem 2

 

Bogumiła Bebko (Be)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Renata Dąbrowska (Dą)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35   2c mat 2 1d mat 2 1d mat 2  
3. 9:45-10:30 2c mat 2 1d mat 2 1a mat 2    
4. 10:55-11:40 2f mat 2 2c mat 2   2c mat 2 2c mat 2
5. 11:50-12:35 2f mat 2 2f mat 2 2c mat 2    
6. 12:45-13:30 2a mat 2 1a mat 2 2c mat 2   1d mat 2
7. 13:40-14:25 1a mat 2 1a mat 2     2a mat 2
8. 14:30-15:15         2a mat 2

 

Alina Szeloch (SA)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3g mat 3 1c mat 3   2g mat 3 3g mat 3
2. 8:50-9:35 1g mat 3     2g mat 3 3h mat 3
3. 9:45-10:30 3b mat 3 3b mat 3   3b mat 3 3h mat 3
4. 10:55-11:40 3b mat 3 3g mat 3   1c mat 3 1c mat 3
5. 11:50-12:35   3g mat 3   1c mat 3 3b mat 3
6. 12:45-13:30   2g mat 3 3b mat 3 1g mat 3 3b mat 3
7. 13:40-14:25   3h mat 3 3h mat 3 1g mat 3 1g mat 3

 

Beata Łukawska (Łu)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1b mat 10B 3d mat 10B  
2. 8:50-9:35 2d mat 10B   1b mat 10B 2d mat 10B  
3. 9:45-10:30 3c mat 10B   1e mat 10B    
4. 10:55-11:40 3c mat 10B   1e mat 10B 3c mat 10B  
5. 11:50-12:35 1f mat 10B 1f mat 10B 3c mat 10B 1f mat 10B 3c mat 10B
6. 12:45-13:30 3d mat 10B 3d mat 10B 3c mat 10B 1b mat 10B 1f mat 10B
7. 13:40-14:25 3d mat 10B 1e mat 10B 2d mat 10B   3c mat 10B
8. 14:30-15:15   1e g_wych 10B   1e mat 10B  

 

Jadwiga Rodzik (Rd)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     3e mat 1 2e mat 1  
2. 8:50-9:35 3f mat 1   3e mat 1 3e mat 1 3a mat 1
3. 9:45-10:30   3e mat 1 3f mat 1 3e mat 1 3a mat 1
4. 10:55-11:40 3a mat 1 3e mat 1 3f mat 1 3f mat 1  
5. 11:50-12:35 2e g_wych 1 3a mat 1 2e mat 1 2b mat 1 2b mat 1
6. 12:45-13:30 2e mat 1 2b mat 1 2e mat 1 2e mat 1 3e mat 1
7. 13:40-14:25 2e mat 1 2e mat 1      
8. 14:30-15:15   2e mat 1      

 

Agnieszka Milewska (Ml)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1c biol 30        
2. 8:50-9:35         2b biol 30
3. 9:45-10:30 2b biol 30     1f biol 30 1d biol 30
4. 10:55-11:40 2b biol 30 2b WŻR 30   2b biol 30 3g przyr 30
5. 11:50-12:35 3g przyr 30 3e biol 30 2b biol 30 3e biol 30 3h przyr 30
6. 12:45-13:30 1b biol 30 3h przyr 30 2d przyr 30   2d przyr 30
7. 13:40-14:25   2b biol 30 1b g_wych 30 2b WŻR 30 3e biol 30
8. 14:30-15:15     1b biol 30    

 

Monika Tyszkiewicz (Ty)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2e WŻR 31   2f WŻR 31  
2. 8:50-9:35   3b biol 31 2f WŻR 31 1e biol 31  
3. 9:45-10:30   3d przyr 31 3b g_wych 31 2e biol 31  
4. 10:55-11:40   2e biol 31   3d przyr 31 2e WŻR 31
5. 11:50-12:35   2e biol 31     2e biol 31
6. 12:45-13:30     1a biol 31 3b biol 31 2a WŻR 31
7. 13:40-14:25   3b biol 31 2e biol 31 2a WŻR 31 2g przyr 31
8. 14:30-15:15   (2d,2g) WŻR 31 1g biol 31 2g przyr 31 (2d,2g) WŻR 31

 

Izabela Kielska (Ki)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2b chem 24 2b chem 24 1a chem 24    
2. 8:50-9:35 1b chem 24 1e chem 24 1f chem 24 2b g_wych 24 1b chem 24
3. 9:45-10:30 3e chem 24   (2e,2c) chem 24 1e chem 24 (2e,2c) chem 24
4. 10:55-11:40 3e chem 24 1c chem 24 (2e,2c) chem 24 3e chem 24  
5. 11:50-12:35   3b chem 24 3b chem 24 1g chem 24  
6. 12:45-13:30 3b chem 24 3b chem 24 2b chem 24 1d chem 24  
7. 13:40-14:25     2b chem 24 (2e,2c) chem 24  
8. 14:30-15:15       3e chem 24  

 

Jacek Kwaśny (Kś)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1a inf 21 2c fiz 26 1c fiz 26 1c fiz 26 2c fiz 26
2. 8:50-9:35 1a inf 21 1f fiz 26 1c g_wych 26 1b fiz 26 1g fiz 26
3. 9:45-10:30 1b inf 21 1a fiz 26   3c fiz 26 1e fiz 26
4. 10:55-11:40 1b inf 21 3c fiz 26 3c fiz 26    
5. 11:50-12:35 1d inf 21 3c fiz 26      
6. 12:45-13:30 1d inf 21   1d fiz 26    
7. 13:40-14:25     2c fiz 26    
8. 14:30-15:15     2c fiz 26    

 

Agnieszka Kozłowska (Kz)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35 3a geo 10     1a geo 10  
3. 9:45-10:30 1d geo 10     3f geo 10 2a geo 10
4. 10:55-11:40 3f geo 10   1b geo 10 1e geo 10 3a geo 10
5. 11:50-12:35 1c geo 10   2a geo 10 3a geo 10 1f geo 10
6. 12:45-13:30 1a geo 10     3f g_wych 10 1g geo 10
7. 13:40-14:25 2a geo 10       3f geo 10
8. 14:30-15:15 2a geo 10       3f geo 10

 

Leszek Kaszubowski (Ks)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30   2f geo 10      
4. 10:55-11:40   2f geo 10      
5. 11:50-12:35       2f geo 12  
6. 12:45-13:30          
7. 13:40-14:25       2f geo 10  

 

Małgorzata Serafin (Se)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1a przed 27     1g przed 27
2. 8:50-9:35 1e przed 27 1a przed 27     1c przed 27
3. 9:45-10:30 1e przed 27 1b przed 27      
4. 10:55-11:40   1d przed 27      
5. 11:50-12:35 1g przed 27        
6. 12:45-13:30 1f przed 27        
7. 13:40-14:25 1d przed 27 1f przed 27      
8. 14:30-15:15 1c przed 27 1b przed 27      

 

Ewa Moeller (Me)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

Monika Dąbrowska (DM)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30   2a wf s 1 (2b,2g) wf s 1 (2b,2g) wf s 1  
4. 10:55-11:40   (1b,1g) wf s 1 (2b,2g) wf s 1 2a wf s 1  
5. 11:50-12:35   (1b,1g) wf s 1 (1b,1g) wf s 1 2a wf s 1  

 

Anna Tudaj (Tj)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3e wf s 1 2f wf s 1   3e wf s 1 2f wf s 1
2. 8:50-9:35 3e wf s 1 2f wf s 1   (3d,3f) wf s 1 (3d,3f) wf s 1
3. 9:45-10:30 (1c,1f) wf s 1   2g wf s 2 2g wf s 2 (3d,3f) wf s 1
4. 10:55-11:40 (1c,1f) wf s 1 1b wf s 2 2g wf s 2   1d wf s 1
5. 11:50-12:35 3e g_wych s 1 1b wf s 2 1b wf s 2   1d wf s 1
6. 12:45-13:30   3a wf s 1 (1c,1f) wf s 1    
7. 13:40-14:25   3a wf s 1 1d wf s 1    
8. 14:30-15:15     3a wf s 1    

 

Jadwiga Staśkiewicz (St)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3b wf s 2 (3c,3g) wf s 2      
2. 8:50-9:35 3b wf s 2   3b wf s 2    
3. 9:45-10:30 1f wf s 2 2e wf s 2 2b wf s 3 2b wf s 3  
4. 10:55-11:40 1f wf s 2 1g wf s 3 2b wf s 3 2e wf s 2 1a wf s 2
5. 11:50-12:35   1g wf s 3 1g wf s 3 2e wf s 2 1a wf s 2
6. 12:45-13:30   (3a,3g) wf s 2 1f wf s 2 (3c,3g) wf s 1 3c g_wych s 1
7. 13:40-14:25   (3a,3g) wf s 2 1a wf s 2 (3c,3g) wf s 1  
8. 14:30-15:15     (3a,3g) wf s 2    

 

Maja Skrzydlewska (Sk)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55   2c wf s 1 (2d,2f) wf s 1 (2d,2c) wf s 1 (2d,2c) wf s 1
1. 8:00-8:45   (2d,2f) wf s 3 2c wf s 1 (2d,2c) wf s 3 3h wf s 2
2. 8:50-9:35   (2d,2f) wf s 2 2c wf s 1 3d wf s 3 3d wf s 2
3. 9:45-10:30   (2e,2a) wf s 3   2c g_wych s4 3d wf s 2
4. 10:55-11:40       (2e,2a) wf s 3 1e wf s 3
5. 11:50-12:35       (2e,2a) wf s 3 1e wf s 3
6. 12:45-13:30 1e wf s 2        
7. 13:40-14:25 3h wf s 1        
8. 14:30-15:15 3h wf s 1        

 

Tadeusz Staśkiewicz (Sś)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         (3b,3e,3h) wf s 3
2. 8:50-9:35         3f wf s 3
3. 9:45-10:30 1c wf s 3       3f wf s 3
4. 10:55-11:40 1c wf s 3       (1a,1d,1e) wf s4
5. 11:50-12:35         (1a,1d,1e) wf s4
6. 12:45-13:30     1c wf s 3 3c wf s 2  
7. 13:40-14:25 (3b,3e,3h) wf s 2   (1a,1d,1e) wf s 3 3c wf s 2  
8. 14:30-15:15 (3b,3e,3h) wf s 2   3c wf s 3 3f wf s 1  

 

Aniela Brzezicka (Br)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3a religia 36   1g religia 36   1c religia 36
2. 8:50-9:35 (3c,3b) religia 36   (3c,3b) religia 36 1c religia 36 2f religia 36
3. 9:45-10:30 3h religia 36 1e religia 36   1d religia 36 1g religia 36
4. 10:55-11:40   2d religia 36 1f religia 36    
5. 11:50-12:35   2g religia 36 3h religia 36 1e religia 36  
6. 12:45-13:30   1f religia 36 3g religia 36 2f religia 36  
7. 13:40-14:25   1d religia 36 3g religia 36 3a religia 36  
8. 14:30-15:15     2g religia 36 2d religia 36  

 

Bartosz Bynowski (By)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3a WOS 33 2f WOS 33   3a WOS 33
2. 8:50-9:35   2e HIS 33 (3a,3b) etyka 33    
3. 9:45-10:30   3f HIS 33 1f WOS 33 2f HIS 33 1f g_wych 33
4. 10:55-11:40     3a HIS 33 2f WOS 33 3b HIS 33
5. 11:50-12:35     2f HIS 33 3f WOS 33 2f WOS 33
6. 12:45-13:30     3f WOS 33 3a HIS 33 3f WOS 33
7. 13:40-14:25     3b HIS 33 3f HIS 33 (3a,3b) etyka 33
8. 14:30-15:15     (2e,2f,2d,2a) etyka 33 (2e,2f,2d,2a) etyka 33 2e HIS 33

 

Agnieszka Kochan (Kh)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         2a religia 19
2. 8:50-9:35         1a religia 19
3. 9:45-10:30 3f religia 19   1b religia 15   1b religia 19
4. 10:55-11:40 2e religia 19   1a religia 15   2b religia 19
5. 11:50-12:35 2a religia 19   3f religia 19    
6. 12:45-13:30 2c religia 19   (3e,3d) religia 19    
7. 13:40-14:25 2c religia 19   (3e,3d) religia 19    
8. 14:30-15:15 2e religia 19   2b religia 19    

 

Konrad Makuch (Ma)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1f EdB 19    
2. 8:50-9:35     1e EdB 19    
3. 9:45-10:30     1c EdB 19    
4. 10:55-11:40   1a EdB 19 1d EdB 19    
5. 11:50-12:35          
6. 12:45-13:30   1g EdB 19      
7. 13:40-14:25   1b EdB 19      

 

Magdalena Plater-Zyberk (Pl)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         3c inf 21
2. 8:50-9:35   3c inf 21     3c inf 21
3. 9:45-10:30   3c inf 21     3c inf 21
4. 10:55-11:40         3c inf 21
5. 11:50-12:35   2c inf 21     2c inf 21
6. 12:45-13:30   2c inf 21     2c inf 21
7. 13:40-14:25         2c inf 21
8. 14:30-15:15         2c inf 21

 

Jolanta Siwiak (Si)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45       1f inf 21  
2. 8:50-9:35       1f inf 21  
3. 9:45-10:30       1g inf 21  
4. 10:55-11:40       1g inf 21  
5. 11:50-12:35     1e inf 21    
6. 12:45-13:30     1e inf 21    
7. 13:40-14:25     1c inf 21    
8. 14:30-15:15     1c inf 21    

 

Paweł Kowalski (Kw)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

(15)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1e wok Lw     2b j.polski Bu 1a j.polski Lw
2. 8:50-9:35 2f j.polski Lw 2b j.polski Bu      
3. 9:45-10:30 2f j.polski Lw   1b religia Kh    
4. 10:55-11:40 1a wok Lw   1a religia Kh   3f j.polski Tr
5. 11:50-12:35 2b j.polski Bu 1a j.polski Lw 3e j.polski Dy   3f j.polski Tr
6. 12:45-13:30 1c wok Lw 2f j.polski Lw   1a j.polski Lw  
7. 13:40-14:25   2f j.polski Lw   1a j.polski Lw  

 

(36)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3a religia Br   1g religia Br   1c religia Br
2. 8:50-9:35 (3c,3b) religia Br   (3c,3b) religia Br 1c religia Br 2f religia Br
3. 9:45-10:30 3h religia Br 1e religia Br   1d religia Br 1g religia Br
4. 10:55-11:40   2d religia Br 1f religia Br    
5. 11:50-12:35   2g religia Br 3h religia Br 1e religia Br  
6. 12:45-13:30   1f religia Br 3g religia Br 2f religia Br  
7. 13:40-14:25   1d religia Br 3g religia Br 3a religia Br  
8. 14:30-15:15     2g religia Br 2d religia Br  

 

(34)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3f j.polski Tr        
2. 8:50-9:35   3h j.polski Dy 1g j.polski Dy 1g j.polski Dy 3e j.polski Dy
3. 9:45-10:30 1g j.polski Dy 3h j.polski Dy 1g j.polski Dy    
4. 10:55-11:40 3h j.polski Dy 3f j.polski Tr 3e j.polski Dy   3h j.polski Dy
5. 11:50-12:35 3h j.polski Dy 3f j.polski Tr   3h j.polski Dy  
6. 12:45-13:30 3e j.polski Dy 3e j.polski Dy   3h j.polski Dy 3h j.polski Dy
7. 13:40-14:25 1c j.polski Kd        

 

(10A)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     3g j.polski Pi    
2. 8:50-9:35 1d wok Pi 3g j.polski Pi 3g j.polski Pi   (1a,1f) etyka Pi
3. 9:45-10:30 (3f,3h) etyka Pi 1g wok Pi (1b) etyka Pi 3g j.polski Pi (1b) etyka Pi
4. 10:55-11:40 3g g_wych Pi   (1a,1f) etyka Pi 3g j.polski Pi 1b j.polski Pi
5. 11:50-12:35 1b wok Pi   (3f,3h) etyka Pi 1b j.polski Pi 1b j.polski Pi
6. 12:45-13:30 3g j.polski Pi 1b j.polski Pi (3g,3e) etyka Pi 1f wok Pi 3g j.polski Pi
7. 13:40-14:25   (1c,1d,1g) etyka Pi (3g,3e) etyka Pi   3g j.polski Pi
8. 14:30-15:15   (1c,1d,1g) etyka Pi      

 

(5)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1a j.niem Jh     2a j.niem Jh 2b j.n w med Jh
2. 8:50-9:35   1b j.niem Jh   3b j.niem Jh 2a j.niem Jh
3. 9:45-10:30 1b j.niem Jh 3a j.niem Jh   1b j.niem Jh 1a g_wych Jh
4. 10:55-11:40 1b j.niem Jh 2a j.niem Jh   3a j.niem Jh  
5. 11:50-12:35 3f j.niem Jh 2b j.niem Jh 3a j.niem Jh 1a j.niem Jh 3a j.niem Jh
6. 12:45-13:30   3f j.niem Jh 2a j.niem Jh 2b j.niem Jh 3a j.niem Jh
7. 13:40-14:25     2a j.niem Jh   2b j.n w med Jh
8. 14:30-15:15   3b j.niem Jh      

 

(13)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2g j.polski Kd 2g j.polski Kd 2g j.polski Kd 3c j.polski Kd  
2. 8:50-9:35 2g j.polski Kd 1c j.polski Kd 2g j.polski Kd 3c j.polski Kd 2g j.polski Kd
3. 9:45-10:30   1c j.polski Kd 3d j.polski Kd 3d j.polski Kd  
4. 10:55-11:40 3d j.polski Kd   3d j.polski Kd 2g j.polski Kd 3d j.polski Kd
5. 11:50-12:35 3c j.polski Kd   1c j.polski Kd    
6. 12:45-13:30 3c j.polski Kd   2g g_wych Kd    
7. 13:40-14:25     3c j.polski Kd    
8. 14:30-15:15 2g j.polski Kd        

 

(11)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2a HIS Sm 2d his Sm    
2. 8:50-9:35 2b HIS Sm 2a HIS Sm 1a his Sm    
3. 9:45-10:30 2a g_wych Sm 2d his Sm 1d his Sm   3e HIS Sm
4. 10:55-11:40 2c HIS Sm 3d his Sm 1c his Sm    
5. 11:50-12:35 2c HIS Sm 3d his Sm 1a his Sm 3d his Sm 3e HIS Sm
6. 12:45-13:30 2d his Sm 3c HIS Sm   1c his Sm 2b HIS Sm
7. 13:40-14:25 2d his Sm 3c HIS Sm   1d his Sm 2d his Sm
8. 14:30-15:15 3d his Sm        

 

(12)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2f j.niem Kl 1g g_wych Sz   1b his Sz 1b his Sz
2. 8:50-9:35 3g j.niem Kl 1g his Sz   3h his Sz 3g his Sz
3. 9:45-10:30 3g j.niem Kl   3g his Sz 3h his Sz  
4. 10:55-11:40   3h his Sz 3h his Sz   2g his Sz
5. 11:50-12:35 2g his Sz   1f his Sz 2f geo Ks 2g his Sz
6. 12:45-13:30 2g his Sz 1e his Sz 1g his Sz   1e his Sz
7. 13:40-14:25 3g his Sz 2g his Sz 2g his Sz    
8. 14:30-15:15 3g his Sz 1f his Sz      

 

(7)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1g WOS Us   1e WOS Us   3d WOS Us
2. 8:50-9:35 1c WOS Us   2d WOS Us    
3. 9:45-10:30 1a WOS Us   3h WOS Us   3g WOS Us
4. 10:55-11:40 2g WOS Us   3g WOS Us 3h WOS Us 2d WOS Us
5. 11:50-12:35 2d WOS Us   3d WOS Us 3g WOS Us 2d WOS Us
6. 12:45-13:30 3h g_wych Us   1b WOS Us 3d WOS Us 2g WOS Us
7. 13:40-14:25 2g WOS Us   1g WOS Us 2g WOS Us 3h WOS Us
8. 14:30-15:15 1d WOS Us        

 

(35)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2c,2e) j.ang Ow 3f j.ang Ow 3f j.ang Ow   3f j.ang Ow
2. 8:50-9:35 (2c,2e) j.ang Ow 3f j.ang Ow 3f j.ang Ow (2c,2e) j.ang Ow 1d j.ang Ow
3. 9:45-10:30 3g j.ang Ow 3g j.ang Ow (2c,2e) j.ang Ow   (2c,2e) j.ang Ow
4. 10:55-11:40     (2c,2e) j.ang Ow 1d j.ang Ow  
5. 11:50-12:35 3f j.ang Ow 1d j.ang Ow 3g j.ang Ow 1d j.ang Ow  
6. 12:45-13:30 3f j.ang Ow 3f j.ang Ow      
7. 13:40-14:25 3f j.ang Ow 3f j.ang Ow 3f j.ang Ow    
8. 14:30-15:15 3f j.ang Ow 3f j.ang Ow 3f j.ang Ow    

 

(6)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2c,2e) j.ang Ky 1b j.ang Ky     3c j.ang Ky
2. 8:50-9:35 (2c,2e) j.ang Ky 2g j.ang Ky   (2c,2e) j.ang Ky 3c j.ang Ky
3. 9:45-10:30 2g j.ang Ky 2g j.ang Ky 3c j.ang Ky 1b j.ang Ky 1c j.ang Ky
4. 10:55-11:40 1e j.ang Ky 1e j.ang Ky 1g j.ang Ky 1b j.ang Ky 1g j.ang Ky
5. 11:50-12:35 1e j.ang Ky 1c j.ang Ky 2g j.ang Ky 2g j.ang Ky 1g j.ang Ky
6. 12:45-13:30   1c j.ang Ky   2g j.ang Ky  

 

(31)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2e WŻR Ty   2f WŻR Ty  
2. 8:50-9:35   3b biol Ty 2f WŻR Ty 1e biol Ty  
3. 9:45-10:30   3d przyr Ty 3b g_wych Ty 2e biol Ty  
4. 10:55-11:40   2e biol Ty   3d przyr Ty 2e WŻR Ty
5. 11:50-12:35   2e biol Ty     2e biol Ty
6. 12:45-13:30     1a biol Ty 3b biol Ty 2a WŻR Ty
7. 13:40-14:25   3b biol Ty 2e biol Ty 2a WŻR Ty 2g przyr Ty
8. 14:30-15:15   (2d,2g) WŻR Ty 1g biol Ty 2g przyr Ty (2d,2g) WŻR Ty

 

(4)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2a j.polski Kb       1e j.polski Kb
2. 8:50-9:35 2a j.polski Kb     2a j.polski Kb 3b j.polski Kb
3. 9:45-10:30 2e j.polski Kb     2a j.polski Kb 3b j.polski Kb
4. 10:55-11:40       3b j.polski Kb 2a j.polski Kb
5. 11:50-12:35 3b j.polski Kb 1e j.polski Kb   3b j.polski Kb 2a j.polski Kb
6. 12:45-13:30 2b j.polski Bu 2e j.polski Kb   1e j.polski Kb 2e j.polski Kb
7. 13:40-14:25   2a j.polski Kb   1e j.polski Kb 2e j.polski Kb
8. 14:30-15:15   2a j.polski Kb      

 

(37)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2c,2e) j.ang Mr 1b j.ang Mr 2b j.ang Mr    
2. 8:50-9:35 (2c,2e) j.ang Mr 1b j.ang Mr 2b j.ang Mr (2c,2e) j.ang Mr 1e j.ang Mr
3. 9:45-10:30   2b j.ang Mr 3e j.ang Mr 1c j.ang Mr 2b j.ang Mr
4. 10:55-11:40 1e j.ang Mr 3b j.ang Mr 3b j.ang Mr 1b j.ang Mr 3e j.ang Mr
5. 11:50-12:35 1e j.ang Mr 1c j.ang Mr      
6. 12:45-13:30   1c j.ang Mr   3e j.ang Mr  
7. 13:40-14:25 2b j.ang Mr     3b j.ang Mr  
8. 14:30-15:15 2b j.ang Mr        

 

(20)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45         2d j.wł św
2. 8:50-9:35 3d j.wł św 2g j.wł św 3h j.wł św   1d j.wł św
3. 9:45-10:30 3d j.wł św   2d j.wł św 1g j.wł św 2g j.wł św
4. 10:55-11:40 1g j.wł św 2g j.wł św 1g j.wł św 1g j.wł św  
5. 11:50-12:35 1d j.wł św 3h j.wł św 1d j.wł św 2d j.wł św 3d j.wł św
6. 12:45-13:30 1d j.wł św 2d j.wł św 3h j.wł św 2g j.wł św 3d j.wł św
7. 13:40-14:25   2d j.wł św   2d j.wł św  
8. 14:30-15:15 2d g_wych św 3h j.wł św      

 

(33)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3a WOS By 2f WOS By   3a WOS By
2. 8:50-9:35   2e HIS By (3a,3b) etyka By    
3. 9:45-10:30   3f HIS By 1f WOS By 2f HIS By 1f g_wych By
4. 10:55-11:40     3a HIS By 2f WOS By 3b HIS By
5. 11:50-12:35     2f HIS By 3f WOS By 2f WOS By
6. 12:45-13:30     3f WOS By 3a HIS By 3f WOS By
7. 13:40-14:25     3b HIS By 3f HIS By (3a,3b) etyka By
8. 14:30-15:15     (2e,2f,2d,2a) etyka By (2e,2f,2d,2a) etyka By 2e HIS By

 

(3)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3g mat SA 1c mat SA   2g mat SA 3g mat SA
2. 8:50-9:35 1g mat SA     2g mat SA 3h mat SA
3. 9:45-10:30 3b mat SA 3b mat SA   3b mat SA 3h mat SA
4. 10:55-11:40 3b mat SA 3g mat SA   1c mat SA 1c mat SA
5. 11:50-12:35   3g mat SA   1c mat SA 3b mat SA
6. 12:45-13:30   2g mat SA 3b mat SA 1g mat SA 3b mat SA
7. 13:40-14:25   3h mat SA 3h mat SA 1g mat SA 1g mat SA

 

(27)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1a przed Se 2e j.niem Kl   1g przed Se
2. 8:50-9:35 1e przed Se 1a przed Se 2e j.niem Kl   1c przed Se
3. 9:45-10:30 1e przed Se 1b przed Se 2f j.niem Kl    
4. 10:55-11:40   1d przed Se 2f j.niem Kl    
5. 11:50-12:35 1g przed Se   3g j.niem Kl    
6. 12:45-13:30 1f przed Se        
7. 13:40-14:25 1d przed Se 1f przed Se      
8. 14:30-15:15 1c przed Se 1b przed Se      

 

(2)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35   2c mat 1d mat 1d mat  
3. 9:45-10:30 2c mat 1d mat 1a mat    
4. 10:55-11:40 2f mat 2c mat   2c mat 2c mat
5. 11:50-12:35 2f mat 2f mat 2c mat   3g j.niem Kl
6. 12:45-13:30 2a mat 1a mat 2c mat   1d mat
7. 13:40-14:25 1a mat 1a mat     2a mat
8. 14:30-15:15         2a mat

 

(18)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2f j.niem Le 1f j.niem Le   2a j.niem Le  
2. 8:50-9:35 1a j.niem Le 3f j.niem Le 3f j.niem Le 1f j.niem Le 2a j.niem Le
3. 9:45-10:30   3a j.niem Le 2f j.niem Le   2f j.niem Le
4. 10:55-11:40   2a j.niem Le 2f j.niem Le 3a j.niem Le 2f j.niem Le
5. 11:50-12:35   2b j.niem Le 3a j.niem Le 1a j.niem Le 3a j.niem Le
6. 12:45-13:30     2a j.niem Le 2b j.niem Le 3a j.niem Le
7. 13:40-14:25     2a j.niem Le    

 

(1)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     3e mat Rd 2e mat Rd  
2. 8:50-9:35 3f mat Rd   3e mat Rd 3e mat Rd 3a mat Rd
3. 9:45-10:30   3e mat Rd 3f mat Rd 3e mat Rd 3a mat Rd
4. 10:55-11:40 3a mat Rd 3e mat Rd 3f mat Rd 3f mat Rd  
5. 11:50-12:35 2e g_wych Rd 3a mat Rd 2e mat Rd 2b mat Rd 2b mat Rd
6. 12:45-13:30 2e mat Rd 2b mat Rd 2e mat Rd 2e mat Rd 3e mat Rd
7. 13:40-14:25 2e mat Rd 2e mat Rd      
8. 14:30-15:15   2e mat Rd      

 

(10B)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1b mat Łu 3d mat Łu 2e j.niem Kl
2. 8:50-9:35 2d mat Łu   1b mat Łu 2d mat Łu 2e j.niem Kl
3. 9:45-10:30 3c mat Łu   1e mat Łu   2f j.niem Kl
4. 10:55-11:40 3c mat Łu   1e mat Łu 3c mat Łu 2f j.niem Kl
5. 11:50-12:35 1f mat Łu 1f mat Łu 3c mat Łu 1f mat Łu 3c mat Łu
6. 12:45-13:30 3d mat Łu 3d mat Łu 3c mat Łu 1b mat Łu 1f mat Łu
7. 13:40-14:25 3d mat Łu 1e mat Łu 2d mat Łu   3c mat Łu
8. 14:30-15:15   1e g_wych Łu   1e mat Łu  

 

(30)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1c biol Ml        
2. 8:50-9:35         2b biol Ml
3. 9:45-10:30 2b biol Ml     1f biol Ml 1d biol Ml
4. 10:55-11:40 2b biol Ml 2b WŻR Ml   2b biol Ml 3g przyr Ml
5. 11:50-12:35 3g przyr Ml 3e biol Ml 2b biol Ml 3e biol Ml 3h przyr Ml
6. 12:45-13:30 1b biol Ml 3h przyr Ml 2d przyr Ml   2d przyr Ml
7. 13:40-14:25   2b biol Ml 1b g_wych Ml 2b WŻR Ml 3e biol Ml
8. 14:30-15:15     1b biol Ml    

 

(32)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   3b j.ang Kc 2b j.ang Kc    
2. 8:50-9:35   3a j.ang Kc 2b j.ang Kc   2d j.ang Kc
3. 9:45-10:30 2d j.ang Kc 2b j.ang Kc 2d j.ang Kc 3a j.ang Kc 2b j.ang Kc
4. 10:55-11:40 2d j.ang Kc 3b j.ang Kc 3b j.ang Kc 1d j.ang Kc  
5. 11:50-12:35 3a j.ang Kc 1d j.ang Kc 1d j.ang Kc 1d j.ang Kc  
6. 12:45-13:30 3a j.ang Kc 1d g_wych Kc 3a j.ang Kc 2d j.ang Kc  
7. 13:40-14:25 2b j.ang Kc 2d j.ang Kc 3a j.ang Kc 2d j.ang Kc  
8. 14:30-15:15 2b j.ang Kc        

 

(24)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2b chem Ki 2b chem Ki 1a chem Ki    
2. 8:50-9:35 1b chem Ki 1e chem Ki 1f chem Ki 2b g_wych Ki 1b chem Ki
3. 9:45-10:30 3e chem Ki   (2e,2c) chem Ki 1e chem Ki (2e,2c) chem Ki
4. 10:55-11:40 3e chem Ki 1c chem Ki (2e,2c) chem Ki 3e chem Ki  
5. 11:50-12:35   3b chem Ki 3b chem Ki 1g chem Ki  
6. 12:45-13:30 3b chem Ki 3b chem Ki 2b chem Ki 1d chem Ki  
7. 13:40-14:25     2b chem Ki (2e,2c) chem Ki  
8. 14:30-15:15       3e chem Ki  

 

(25)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 2d j.polski Mz 1d j.polski Mz   3a j.polski Mz 1d j.polski Mz
2. 8:50-9:35 1f j.polski Mz 1d j.polski Mz   3a j.polski Mz 2c j.polski Mz
3. 9:45-10:30 3a j.polski Mz 2c j.polski Mz 3a j.polski Mz 2d j.polski Mz 2d j.polski Mz
4. 10:55-11:40 1d j.polski Mz 3a j.polski Mz 2d j.polski Mz 2d j.polski Mz  
5. 11:50-12:35   2d j.polski Mz 2d j.polski Mz 2c j.polski Mz  
6. 12:45-13:30       2c j.polski Mz  
7. 13:40-14:25     1f j.polski Mz 1f j.polski Mz  
8. 14:30-15:15     1f j.polski Mz    

 

(26)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   2c fiz 1c fiz 1c fiz 2c fiz
2. 8:50-9:35   1f fiz 1c g_wych 1b fiz 1g fiz
3. 9:45-10:30   1a fiz   3c fiz 1e fiz
4. 10:55-11:40   3c fiz 3c fiz    
5. 11:50-12:35   3c fiz      
6. 12:45-13:30     1d fiz    
7. 13:40-14:25     2c fiz    
8. 14:30-15:15     2c fiz    

 

(21)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 1a inf     1f inf Si 3c inf Pl
2. 8:50-9:35 1a inf 3c inf Pl   1f inf Si 3c inf Pl
3. 9:45-10:30 1b inf 3c inf Pl   1g inf Si 3c inf Pl
4. 10:55-11:40 1b inf     1g inf Si 3c inf Pl
5. 11:50-12:35 1d inf 2c inf Pl 1e inf Si   2c inf Pl
6. 12:45-13:30 1d inf 2c inf Pl 1e inf Si   2c inf Pl
7. 13:40-14:25     1c inf Si   2c inf Pl
8. 14:30-15:15     1c inf Si   2c inf Pl

 

(22)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 (2c,2e) j.ang Fe       2d j.ang Fe
2. 8:50-9:35 (2c,2e) j.ang Fe 3a j.ang Fe   (2c,2e) j.ang Fe 2d j.ang Fe
3. 9:45-10:30 2d j.ang Fe 1f j.ang Fe (2c,2e) j.ang Fe 3a j.ang Fe (2c,2e) j.ang Fe
4. 10:55-11:40 2d j.ang Fe 1f j.ang Fe (2c,2e) j.ang Fe 1f j.ang Fe 1f j.ang Fe
5. 11:50-12:35 3a j.ang Fe     2d j.ang Fe  
6. 12:45-13:30 3a j.ang Fe 2d j.ang Fe 3a j.ang Fe 2d j.ang Fe  
7. 13:40-14:25 3a g_wych Fe   3a j.ang Fe    

 

(10)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35 3a geo Kz     1a geo Kz  
3. 9:45-10:30 1d geo Kz 2f geo Ks   3f geo Kz 2a geo Kz
4. 10:55-11:40 3f geo Kz 2f geo Ks 1b geo Kz 1e geo Kz 3a geo Kz
5. 11:50-12:35 1c geo Kz   2a geo Kz 3a geo Kz 1f geo Kz
6. 12:45-13:30 1a geo Kz     3f g_wych Kz 1g geo Kz
7. 13:40-14:25 2a geo Kz     2f geo Ks 3f geo Kz
8. 14:30-15:15 2a geo Kz       3f geo Kz

 

(14)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35 3g j.ang     2f j.ang  
3. 9:45-10:30   3g j.ang 2a j.ang 1a j.ang 3c j.ang
4. 10:55-11:40 2a j.ang   2a j.ang 1a j.ang 3c j.ang
5. 11:50-12:35 1a j.ang 2a j.ang   3c j.ang 3g j.ang
6. 12:45-13:30 2f j.ang 2a j.ang 3h j.ang 2a j.ang 2f j.ang
7. 13:40-14:25 2f j.ang   2f j.ang 3h j.ang 2f j.ang
8. 14:30-15:15   2f j.ang   3h j.ang  

 

(19)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     1f EdB Ma   2a religia Kh
2. 8:50-9:35     1e EdB Ma   1a religia Kh
3. 9:45-10:30 3f religia Kh   1c EdB Ma   1b religia Kh
4. 10:55-11:40 2e religia Kh 1a EdB Ma 1d EdB Ma   2b religia Kh
5. 11:50-12:35 2a religia Kh   3f religia Kh    
6. 12:45-13:30 2c religia Kh 1g EdB Ma (3e,3d) religia Kh    
7. 13:40-14:25 2c religia Kh 1b EdB Ma (3e,3d) religia Kh    
8. 14:30-15:15 2e religia Kh   2b religia Kh    

 

(23)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3d j.ang Ja 3d j.ang Ja 3d j.ang Ja    
2. 8:50-9:35 3d j.ang Ja 3d j.ang Ja 3d j.ang Ja    
3. 9:45-10:30 3d j.ang Ja 1f j.ang Ja 2a j.ang Ja    
4. 10:55-11:40 2a j.ang Ja 1f j.ang Ja 2a j.ang Ja 1f j.ang Ja 1f j.ang Ja
5. 11:50-12:35 3d g_wych Ja 2a j.ang Ja     3d j.ang Ja
6. 12:45-13:30   2a j.ang Ja   2a j.ang Ja 3d j.ang Ja
7. 13:40-14:25   3d j.ang Ja   3d j.ang Ja 3d j.ang Ja
8. 14:30-15:15   3d j.ang Ja   3d j.ang Ja  

 

(s 1)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55   2c wf Sk (2d,2f) wf Sk (2d,2c) wf Sk (2d,2c) wf Sk
1. 8:00-8:45 3e wf Tj 2f wf Tj 2c wf Sk 3e wf Tj 2f wf Tj
2. 8:50-9:35 3e wf Tj 2f wf Tj 2c wf Sk (3d,3f) wf Tj (3d,3f) wf Tj
3. 9:45-10:30 (1c,1f) wf Tj 2a wf DM (2b,2g) wf DM (2b,2g) wf DM (3d,3f) wf Tj
4. 10:55-11:40 (1c,1f) wf Tj (1b,1g) wf DM (2b,2g) wf DM 2a wf DM 1d wf Tj
5. 11:50-12:35 3e g_wych Tj (1b,1g) wf DM (1b,1g) wf DM 2a wf DM 1d wf Tj
6. 12:45-13:30   3a wf Tj (1c,1f) wf Tj (3c,3g) wf St 3c g_wych St
7. 13:40-14:25 3h wf Sk 3a wf Tj 1d wf Tj (3c,3g) wf St  
8. 14:30-15:15 3h wf Sk   3a wf Tj 3f wf  

 

(s 2)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45 3b wf St (3c,3g) wf St     3h wf Sk
2. 8:50-9:35 3b wf St (2d,2f) wf Sk 3b wf St   3d wf Sk
3. 9:45-10:30 1f wf St 2e wf St 2g wf Tj 2g wf Tj 3d wf Sk
4. 10:55-11:40 1f wf St 1b wf Tj 2g wf Tj 2e wf St 1a wf St
5. 11:50-12:35   1b wf Tj 1b wf Tj 2e wf St 1a wf St
6. 12:45-13:30 1e wf Sk (3a,3g) wf St 1f wf St 3c wf  
7. 13:40-14:25 (3b,3e,3h) wf (3a,3g) wf St 1a wf St 3c wf  
8. 14:30-15:15 (3b,3e,3h) wf   (3a,3g) wf St    

 

(s 3)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   (2d,2f) wf Sk   (2d,2c) wf Sk (3b,3e,3h) wf
2. 8:50-9:35       3d wf Sk 3f wf
3. 9:45-10:30 1c wf (2e,2a) wf Sk 2b wf St 2b wf St 3f wf
4. 10:55-11:40 1c wf 1g wf St 2b wf St (2e,2a) wf Sk 1e wf Sk
5. 11:50-12:35   1g wf St 1g wf St (2e,2a) wf Sk 1e wf Sk
6. 12:45-13:30     1c wf    
7. 13:40-14:25     (1a,1d,1e) wf    
8. 14:30-15:15     3c wf    

 

(16)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45   1f j.niem Wi   1f j.niem Wi  
2. 8:50-9:35   3c j.niem Wi   3b j.niem Wi 1e j.niem Wi
3. 9:45-10:30   3c j.niem Wi 3c j.niem Wi 1c j.niem Wi 1c j.niem Wi
4. 10:55-11:40   1e j.niem Wi     3e j.niem Wi
5. 11:50-12:35   2c j.niem Wi 1e j.niem Wi 3c j.niem Wi 2c j.niem Wi
6. 12:45-13:30     1e j.niem Wi 3e j.niem Wi 2c j.niem Wi
7. 13:40-14:25   3e j.niem Wi 1c j.niem Wi 3e j.niem Wi 2c j.niem Wi
8. 14:30-15:15   3b j.niem Wi 1c j.niem Wi    

 

(17)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

(s4)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45          
2. 8:50-9:35          
3. 9:45-10:30       2c g_wych Sk  
4. 10:55-11:40         (1a,1d,1e) wf
5. 11:50-12:35         (1a,1d,1e) wf

 

(s5)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

 

(33A)
Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 7:10-7:55          
1. 8:00-8:45     3h j.ang Zw    
2. 8:50-9:35     3h j.ang Zw 2f j.ang Zw  
3. 9:45-10:30 2g j.ang Zw 2g j.ang Zw 3e j.ang Zw 1a j.ang Zw 2g j.ang Zw
4. 10:55-11:40 1g j.ang Zw 2g j.ang Zw   1a j.ang Zw 1g j.ang Zw
5. 11:50-12:35 1a j.ang Zw 3h j.ang Zw 2g j.ang Zw 2g j.ang Zw 1g j.ang Zw
6. 12:45-13:30 2f j.ang Zw   2f g_wych Zw   2f j.ang Zw
7. 13:40-14:25 2f j.ang Zw 3e j.ang Zw 2f j.ang Zw 3e j.ang Zw 2f j.ang Zw
8. 14:30-15:15   2f j.ang Zw