1. 1 (1a)
 2. 1 (1b)
 3. 1 (1c)
 4. 1 (1d)
 5. 1 (1e)
 6. 1 (1f)
 7. 1 (1g)
 8. 2 (2a)
 9. 2 (2b)
 10. 2 (2c)
 11. 2 (2d)
 12. 2 (2e)
 13. 2 (2f)
 14. 2 (2g)
 15. 3 (3a)
 16. 3 (3b)
 17. 3 (3c)
 18. 3 (3d)
 19. 3 (3e)
 20. 3 (3f)
 21. 3 (3g)
 22. 3 (3h)

 

 1. Ewa Budziach (Bu)
 2. Wioleta Dydo (Dy)
 3. Agnieszka Kubacka (Kb)
 4. Anna Kondracka (Kd)
 5. Małgorzata Lewicka (Lw)
 6. Agata Piekara (Pi)
 7. Agnieszka Piskorek (Ps)
 8. Monika Trybocka (Tr)
 9. Mirosława Piaskowska - Majzel (Mz)
 10. Dariusz Szerszeń (Sz)
 11. Ewa Smoleńska (Sm)
 12. Jarosław Usowicz (Us)
 13. Urszula Węgrzynek (Wę)
 14. Przemysław Jarzynka (Ja)
 15. Mirosława Kucharzyk (Ky)
 16. Katarzyna Owsińska (Ow)
 17. Beata Kochanowska (Kc)
 18. Romana Marmucka (Mr)
 19. Małgorzata Fedorowicz (Fe)
 20. Małgorzta Zalewska (Zw)
 21. Krzysztof Nerlicki (Ne)
 22. Dorota Jardzioch (Jh)
 23. Jolanta Swierczyńska (¶w)
 24. Jolanta Le¶nik (Le)
 25. Marianna Wi¶niewska (Wi)
 26. Magdalena Kleszcz (Kl)
 27. Bogumiła Bebko (Be)
 28. Renata D±browska (D±)
 29. Alina Szeloch (SA)
 30. Beata Łukawska (Łu)
 31. Jadwiga Rodzik (Rd)
 32. Agnieszka Milewska (Ml)
 33. Monika Tyszkiewicz (Ty)
 34. Izabela Kielska (Ki)
 35. Jacek Kwa¶ny (K¶)
 36. Agnieszka Kozłowska (Kz)
 37. Leszek Kaszubowski (Ks)
 38. Małgorzata Serafin (Se)
 39. Ewa Moeller (Me)
 40. Monika D±browska (DM)
 41. Anna Tudaj (Tj)
 42. Jadwiga Sta¶kiewicz (St)
 43. Maja Skrzydlewska (Sk)
 44. Tadeusz Sta¶kiewicz (S¶)
 45. Aniela Brzezicka (Br)
 46. Bartosz Bynowski (By)
 47. Agnieszka Kochan (Kh)
 48. Konrad Makuch (Ma)
 49. Magdalena Plater-Zyberk (Pl)
 50. Jolanta Siwiak (Si)
 51. Paweł Kowalski (Kw)

 

 1. (15)
 2. (36)
 3. (34)
 4. (10A)
 5. (5)
 6. (13)
 7. (11)
 8. (12)
 9. (7)
 10. (35)
 11. (6)
 12. (31)
 13. (4)
 14. (37)
 15. (20)
 16. (33)
 17. (3)
 18. (27)
 19. (2)
 20. (18)
 21. (1)
 22. (10B)
 23. (30)
 24. (32)
 25. (24)
 26. (25)
 27. (26)
 28. (21)
 29. (22)
 30. (10)
 31. (14)
 32. (19)
 33. (23)
 34. (s 1)
 35. (s 2)
 36. (s 3)
 37. (16)
 38. (17)
 39. (s4)
 40. (s5)
 41. (33A)