1. 1 (1a)
 2. 1 (1b)
 3. 1 (1c)
 4. 1 (1d)
 5. 1 (1e)
 6. 1 (1f)
 7. 1 (1g)
 8. 2 (2a)
 9. 2 (2b)
 10. 2 (2c)
 11. 2 (2d)
 12. 2 (2e)
 13. 2 (2f)
 14. 2 (2g)
 15. 2 (2h)

 

 1. Ewa Budziach (Bu)
 2. Wioleta Dydo (Dy)
 3. Agnieszka Kubacka (Kb)
 4. Anna Kondracka (Kd)
 5. Agata Piekara (Pi)
 6. Agnieszka Piskorek (Ps)
 7. Monika Trybocka (Tr)
 8. Mirosława Piaskowska - Majzel (Mz)
 9. Dariusz Szerszeń (Sz)
 10. Ewa Smoleńska (Sm)
 11. Jarosław Usowicz (Us)
 12. Urszula Węgrzynek (Wę)
 13. Przemysław Jarzynka (Ja)
 14. Wojciech Kurcewicz (Kr)
 15. Mirosława Kucharzyk (Ky)
 16. Katarzyna Owsińska (Ow)
 17. Izabela Matuszewska (Mt)
 18. Beata Kochanowska (Kc)
 19. Romana Marmucka (Mr)
 20. Małgorzata Fedorowicz (Fe)
 21. Małgorzta Zalewska (Zw)
 22. Dorota Jardzioch (Jh)
 23. Jolanta Swierczyńska (¶w)
 24. Anna Mahmud (Mh)
 25. Jolanta Le¶nik (Le)
 26. Joanna Jarczyk (Jr)
 27. Marianna Wi¶niewska (Wi)
 28. Magdalena Kleszcz (Kl)
 29. Kamila Rybaczek (Ry)
 30. Renata D±browska (D±)
 31. Alina Szeloch (SA)
 32. Bogumiła Bebko (Be)
 33. Beata Łukawska (Łu)
 34. Jadwiga Rodzik (Rd)
 35. Agnieszka Milewska (Ml)
 36. Monika Tyszkiewicz (Ty)
 37. Izabela Kielska (Ki)
 38. Jacek Kwa¶ny (K¶)
 39. Agnieszka Kozłowska (Kz)
 40. Leszek Kaszubowski (Ks)
 41. Małgorzata Sewrafin (Se)
 42. Monika D±browska (DM)
 43. Anna Tudaj (Tj)
 44. Jadwiga Sta¶kiewicz (St)
 45. Maja Skrzydlewska (Sk)
 46. Karolina Pietrzak (Pt)
 47. Tadeusz Sta¶kiewicz (S¶)
 48. br. Maciej Grzelak (bM)
 49. Aniela Brzezicka (Br)
 50. Bartosz Bynowski (By)
 51. Agnieszka Kochan (Kh)
 52. Konrad Makuch (Ma)
 53. Anna Marsula (Ms)
 54. Paweł Kowalski (Kw)

 

 1. (15)
 2. (36)
 3. (34)
 4. (10A)
 5. (5)
 6. (13)
 7. (11)
 8. (12)
 9. (7)
 10. (35)
 11. (6)
 12. (31)
 13. (4)
 14. (37)
 15. (20)
 16. (33)
 17. (3)
 18. (27)
 19. (2)
 20. (18)
 21. (1)
 22. (10B)
 23. (30)
 24. (32)
 25. (24)
 26. (25)
 27. (26)
 28. (21)
 29. (22)
 30. (10)
 31. (14)
 32. (19)
 33. (23)
 34. (s 1)
 35. (s 2)
 36. (s 3)
 37. (16)
 38. (17)
 39. (s4)
 40. (s5)